Hem » Debatt » Hinder för utländska studenter

Hinder för utländska studenter

Sverige är ett bra utbildningsland. Här finns ett stort antal skolor och utbildningar på många olika nivåer. De har hög kvalitet och är attraktiva också för utländska studerande.

Inom EU är det relativt problemfritt för någon att komma till Sverige för att studera ett eller flera år. Men för studenter från länder utanför EU är det oftast mer komplicerat. För det mesta behövs då ett uppehållstillstånd för studier som utfärdas av Migrationsverket. Enligt uppgift från Migrationsverket handlar det om cirka 20000 personer per år.

Uppehållstillstånden för studier är i allmänhet ettåriga oavsett hur lång utbildningen är. Om utbildningen är flerårig kan studenten söka förnyat uppehållstillstånd när det första året närmar sig sitt slut.

Det finns ett flertal problem med detta system. Det mest akuta är de för närvarande mycket långa handläggningstiderna. Dessa är mer än åtta månader just nu. Utbildningsanordnaren har nästan ingen insyn alls i hur behandlingen av en ansökan går. Om ytterligare information behövs tar det lång tid att ordna den och detta ska ske via den ansökande studenten. Detta försenar processen ytterligare. Här kan det dessutom uppstå både språkproblem och andra missförstånd.

Den besvärliga och riskabla processen gör att många skolor aktar sig för att ta emot internationella studenter.

Utländska studenter som har gått ett år av en flerårig utbildning kan, trots att de redan är i landet, få vänta länge på besked om uppehållstillstånd för påföljande år. Det har i det läget hänt att studenter ändå stannat kvar i landet och fortsatt sin utbildning. Detta medför en risk både för dem och för utbildningsanordnaren.

Det finns ett stort antal utbildningar som inte är högskoleutbildningar men som ändå är eftergymnasiala. Hit hör till exempel yrkeshögskoleutbildningar samt konst- och kulturutbildningar. Dessa utbildningar har cirka 1000 utländska studerande per år. När det gäller konst- och kulturutbildningar så har de ett särskilt statligt regelverk att följa. Inom detta finns en rad bestämmelser om hur nya studerande kan antas till utbildningarna på ett rättssäkert sätt. Där framgår att en antagning av en studerande är ett bindande åtagande. Det innebär att om en utländsk student har sökt till en utbildning, blivit antagen och har accepterat sin plats men inte dyker upp när terminen startar, så kan den platsen förbli tom. Konsekvensen av detta kan bli att skolan går miste både om elevavgiften och en del av statsbidraget. Konst- och kulturutbildningarna är ofta små och även enstaka studerande som uteblir kan betyda en hel del.

Vi anser att nuvarande ordning inte är acceptabel. Antingen måste vi få reda på när på året vi ska anta studerande som kommer från utanför EU för att de ska kunna komma till terminsstart. Eller också behöver Migrationsverket minimera sina handläggningstider väsentligt.

Vi menar också att det är rimligt att den skola som den utländske studenten har sökt till ska kunna ha en närmare kontakt med Migrationsverket, få information om ärendets status och ha tillfälle att snabbt komma in med kompletteringar vid behov.

Vidare borde de aktuella regelverken förändras, eller omtolkas, så att utbildningar kan villkora antagandet av utländska studenter. Om dessa inte dyker upp vid terminsstart ska utbildningsplatserna kunna göras tillgängliga senare. Om de, på grund av Migrationsverkets långa handläggning, kan komma senare, ska skolan ges möjlighet till ett tillfälligt ökat antal studerande.

Studenter som redan har gått ett eller flera år på en flerårig utbildning bör kunna mer automatiskt få förnyat uppehållstillstånd.

De olika myndigheterna har uppenbarligen en mycket bristfällig dialog omkring dessa frågor. Vi vill framför allt att Migrationsverket och Myndigheten för yrkeshögskolan inleder samtal om hur utländska studerande ska hanteras.

Renee Rudebrant, ordförande för FRIKS

 

FRIKS är en samarbetsorganisation för konstskolor och andra kulturutbildningar i Sverige. Organisationen har ett trettiotal medlemmar. Renee Rudebrant är dess ordförande och dessutom rektor för hantverks- och slöjdskolan Sätergläntan.

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

Blå Kalender

 • Regn

  Dagen efter gårdagen Inget mittemellan   Obrukad tid Inklämd Mellan […]

 • Överväxeln

  behåll växeln överväxeln det som blir över på det man […]

 • Åldrande – Långfredag

  Döden gäckar intellektet Ger näring åt konst och musik   […]

Kulturbloggen

 • Film om Cecilia Jansson

  På Stockholms filmfestival blir det världspremiär för dokumentärfilmen Kobbar. En av huvudpersonerna i filmen är konstnären Cecilia Jansson. Filmen är […]

 • Dumheten – fritt och jazzigt vemod nu på skiva

  Redan innan man har hört musiken får pressreleasetexten en att tänka ”här är det några som är lite annorlunda”. I dagens enorma djungel av band som tokpromotar sig själva genom alla fora och medier som finns, är det inte lätt att sticka ut. Men hur man kan inte fastna för ett band som säger att de tycker om att jag är lite dum, inleder sin debutskiva med ett improviserat saxofonparti och dessutom har mage att skippa trummor och bas i sättningen? Kulturdelen träffar Dumhetens saxofonist Erika Lindholm och pratar om att våga vara lite avig.

 • Konstföreläsningar

  På torsdag 8 september kl 18.00 så är det premiär för en ny serie öppna föreläsningar på Örebro Konstskola. Norman […]

Facebook

© 2017 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree