Hem » Författare Arkiv
Poster skrivna av Lennart Jörälv

Tidskrift: Parnass

Fokus på Sara Lidman i förträffliga Parnass

Lyrik: Mellan öarna i de långa sunden av Jonas Modig

Jonas Modigs lyrik har många bottnar, varje läsning väcker nya frågor och tankar. Precis som angelägen dikt ska göra.

Bok: Ögonens förvandlingsrum — Åtta röster om Folke Dahlbergs ord och bilder

Femtio år efter sin död i Vättern känns Folke Dahlberg fortfarande högst närvarande och angelägen

Lyrik: Kaninen rymde av Jonas Modig

Suggestivt och vackert; lättsamheten bryter svårmodet

Bok: Gråväder av Folke Dahlberg

Ett måste för alla som är intresserade av Folke Dahlbergs konstnärskap

Bokhyllan 8: Kalkonvarning

Ett pekoral brukar definieras som allvarligt syftande litteratur som genom brister i formen blir enbart komisk — pekoralisten kan sägas vara en författare med mycken känsla men utan stilkänsla. Kalkonvarning med andra ord. Vår mest berömde i branschen är väl konditorn och skalden Erik Ofvandahl i Uppsala, som blivit själva sinnebilden för en  ”ädelpekoralist”. Han har […]

Bok: Vasa 1628

Förtjänstfullt om tidsmaskinen Vasa

Bok: Finland framställdt i teckningar

Historikerna Jens Grandell och Rainer Knapas har skrivit en utförlig inledning som ger en bakgrund och sätter in verket i ett sammanhang. Vidare finns kommentarer till Topelius text, en katalog över bildförlagorna samt ett person- och geografiskt register som ytterligare ökar användbarheten. En utvikbar karta över dåtidens Finland är dessutom bifogad. Sammanlagt har det blivit över 500 sidor i stort format — ett i dubbel bemärkelse tungt vägande verk.

Roman: Skymningsinferno

Till formatet är visserligen Skymningsinferno en liten bok, men den rymmer åtskilligt mellan pärmarna. Det är en på många sätt mörk berättelse, med grymheter och våldsscener som kan föra tanken till de gamla isländska sagorna. Jónas Palmason lever i en brytningstid där reformationen vill göra rent hus med allt som kan verka katolskt och papistiskt.

Bokhyllan 2: Kräsen engelsman i Örebro

Resan gick också till Örebro, vars sevärdheter vederbörligen synades

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree