Hem » Debatt » Vänd detta olyckliga beslut!

Vänd detta olyckliga beslut!

När den nya läroplanen GY11 infördes i gymnasieskolan 2011 togs den obligatoriska estetiska undervisningen bort. Det inkluderar musik, dans, teater eller bild och formkonst. Det estetiska ämnet finns kvar som ett frivilligt tillval men många gymnasieskolor har tagit bort ämnet helt . Detta var en olycklig, så kallad, ”utveckling” i vårt nationella utbildningssystem. Vad som har gått förlorat är exponering för kreativt tänkande och möjligheten att exponeras till estetiska kulturella aktiviteter för många av Sveriges ungdomar.

Självklart är detta en angelägenhet för oss som arbetar inom eftergymnasiala utbildningar i den estetiska sektorn, visuell konst och scenkonst – folkhögskolor, universitetsförberedande skolor, konstrelaterade yrkesinriktade program på högskolor och universitet. Brist på exponering för estetiska uttrycksformer har påverkat antalet studenter som fortsätter sina utbildningar att söka sig vidare inom estetiska utbildningsprogram. Men oron är mycket bredare och större – hur påverkar det utvecklingen av individen, oss som människor och medborgare i en social gemenskap? Vem är utesluten när det estetiska ämnet har tagits bort från gymnasiet? Det finns en sårbarhet i det nuvarande systemet, där faktorer såsom ekonomisk och social status samt geografisk plats påverkar möjligheter att ta del av estetiska uttrycksformer. Hur påverkar det möjligheten för likvärdig utbildning?

Det finns ett stort antal forskningsresultat som pekar på vikten av kreativa ämnen i skolan för att utveckla barn och unga. Forskning visar att utbildning, rik på estetisk verksamhet förbättrar både kritiskt och kreativt tänkande, prestanda i akademiska ämnen samt elevernas motivation, förtroende, kommunikation och social färdigheter. Forskningen visar att utbildningar med ett estetiskt innehåll också utvecklar fokus på problemlösning, gör elever mer benägna att läsa litteratur och utveckla skrivandet samt även ofta leder till ett ökat välmående bland elever och lärare. Man bör också inse att det kulturella och kreativa området är bland de mest kraftfulla inkubatorerna av nya former av entreprenörskap och ger ett viktigt bidrag i EU: s konkurrenskraft.

Nu finns det en möjlighet att vända detta olyckliga beslut. Regeringen har ett förslag på proposition som kommer att tas i mars. Förslaget är att i alla nationella gymnasieprogram återinföra det estetiska ämnet som en obligatorisk 50-poängskurs. Remissen motiverar att det estetiska ämnet stärker utvecklingen av elevernas förmåga att kommunicera genom estetiska uttryck och ger dem möjlighet att tolka och nyttja kulturella upplevelser som en källa till kunskap.

Som medlem i FRIKS och rektor för Stenebyskolan ser vi förslaget som ett steg i rätt riktning: Att ALLA gymnasieelever, oavsett om de går ett studieförberedande- eller ett yrkesprogram, bakgrund och plats, får möta estetiska ämnen under sin gymnasieutbildning.

Jeff Kaller

Rektor Stenebyskolan

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree