Hem » Debatt, Uncategorized » Vad är en teater?

Vad är en teater?

Vad är det egentligen som pågår bakom kulisserna på Länsteatern i Örebro? (Foto: Arild Vågen)

Hälften av skådespelarna på Länsteatern varslas om uppsägning, fyra av åtta. Budgeten går inte ihop. En miljon kronor fattas, men fyra anställda kostar betydligt mer än en miljon.

Ett plötsligt och oväntat besked chockar ensemble, teaterpublik och medborgare. Hur kan en miljon i underskott få så dramatiska konsekvenser? Vilka konsekvensanalyser – på kort och lång sikt – har gjorts? Vilka orsaker finns? Hur kan uppsägningar säkra målet ”en långsiktig ekonomi”? Vem är ansvarig för att verksamheten leds på ett bra sätt, för personalpolitik och ekonomi? Vem är ansvarig för underskottet?  Vilka alternativ till uppsägningar, som berör alla – inte bara ensemblen, har utretts?

Har beslut tagits? VD och teaterstyrelsens ordförande säger det. Ansvarigt regionråd säger att beslut inte är taget.

Hur har man landat på just en miljon kronor i nedskärningar? Av årsredovisningarna framgår att den konstnärliga delen av personalen 2012-17 utgjort en knapp femtedel:

 

År Medelantalet anställda enl årsredovisn Antal anställda skådespelare och musiker Konstnärlig personal i procent Teknisk och administrativ
personal i procent
2012 41 8 19,5 80,5
2013 40 8 20 80
2014 44 8 18,2 81,8
2015 43 8 18,6 81,4
2016 45 8 17,8 82,2
2017 44 8 18,2 81,8

 

Med en ensemble på fyra blir personalen 40, vilket innebär tio procent konstnärligt anställda.   80 procent av personalstyrkan är och har de senaste sex åren varit  administrativ och teknisk personal. Med den föreslagna reduceringen kommer teknisk/administrativ personal att utgöra 90 procent av teaterns anställda.

2013 fanns 40 anställda, varav 32 tekniskt/administrativt. En enkel räkneoperation ger vid handen att dessa på fyra år har ökat med 12,5% –  från 32 till 36. De konstnärligt anställda har hela perioden varit åtta. Är det möjligt att denna 12,5-procentiga ökning kan ha bidragit till underskottet?

Ensemblen är bärare av den konstnärliga verksamhetens innehåll och uttryck, som den konstnärliga ledaren väl är satt att försvara i en maktbalans mellan konstnärlig och administrativ verksamhet? Har VD all makt över teatern? Varför går styrelsen med på detta? Varför är det så bråttom att avskeda före årsskiftet?

Frågorna är många och svaren få. Tystnaden är i det närmaste total från ansvariga, däribland medansvariga politiker i Örebro regions kulturnämnd och teaterstyrelsens ledamöter. VD skrev i NA:

 

sparbetinget påverkar framför allt möjligheter att anställa frilansande konstnärer så som dramatiker, regissörer, scenografer, kostymörer, skådespelare, m.fl.

En fast anställd ensemble utgör en kärna i teaterns verksamhet. Men det är också viktigt att teatern bibehåller förmågan att erbjuda inte bara estetisk variation utan också har en varierad representation av konstutövare både på och bakom scenen.

 

Det handlar alltså om att göra sig av med hälften av scenkonstnärerna och istället använda frilansare för att få ”estetisk variation” och en ”varierad representation av konstutövare”. I klartext innebär det att göra sig av med halva personalstyrkan för att kunna använda andra. Hör hur det låter – ni får sluta för jag vill ha varierad representation. På vilken annan arbetsplats vore detta ens möjligt att uttala?

Tystnaden från teaterns ägare och styrelse skaver. Varför göra en omställning till en modell med  ”hyrläkare”? Varför fortsätta i New Public Management-andan och se anställda som ekonomiskt utbytbara enheter som är en belastning, när anställda i själva verket är en tillgång?

Regionstyrelsen ser inte teatern som ”kärnverksamhet”. Vad betyder det? För många medborgare, däribland skolelever, är teatern bärare av kulturella kärnvärden, omistliga i en demokrati.

Tystnaden om orsakssamband och argument är obegriplig.  Örebro kommun och Region Örebro län äger aktiebolaget med Länsteatern. Teatern får uppdrag av demokratiskt valda politiker i en kedja från regionfullmäktige, regionstyrelse, regional kulturnämnd till teaterstyrelsen som överlåter det operativa ansvaret åt VD. Många bär ansvar, många är tysta.

VD vill ifrågasätta och diskutera uppdraget. Varför har det inte gjorts redan? I en demokratiskt styrd organisation borde inte beslut fattas i det tysta utan ifrågasättanden och diskussioner, och vara okända för berörda som anställda, teaterpublik, skolor. Vore det inte okänt, hade det inte upplevts som en chock.

Länsteatern omtalas som ”Sveriges bästa ensemble”, konstnärligt framstående, lokalt och regionalt förankrad, öppen och inkluderande av unga lokala amatörer likaväl som frilansare. Ett skrytobjekt och flaggskepp att vara stolt över.

Att halvera teaterensemblen p.g.a. en miljon kronor i en regionbudget på 9 miljarder är ett slag i ansiktet på ensemble, teaterpublik, kulturintresserade, skolelever och medborgare. Det rimmar illa med en offensiv kulturpolitik och medför en personalpolitik som avskaffar anständiga villkor för kulturarbetare när dessa istället borde värnas.

Kan en länsteater med fyra scenkonstnärer ens kalla sig teater?

Gör om! Gör rätt! Fakta på bordet! Inga beslut utan grundlig genomlysning, konsekvensanalyser och öppen debatt!

__________

Marie Wirde och Ann-Sofie Lennqvist Lindén är initiativtagare till Facebookgruppen Vi som stöder ensemblen på Örebro länsteater.

 

 

 

Share

1 Kommentar för “Vad är en teater?”

 1. Tidigare hade vi mycket samarbete med teatern. Alltid utsålda hus. Oerhört populärt i vår by, och intilliggande byar. Så togs fifty-fifty överenskommelsen bort. Dvs, vi och teatern delade biljettintäkterna fifty-fifty. Ersattes med att teatern tog betalt för att komma ut.Jag och familjen driver kulturhuset privat, ideellt.
  Kämpar för levande kultur i landsorten. Men vi vill inte står risken, att få täcka eventuella förluster med pensionen!”Det heter länsteater!” Lasse Johansson

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree