Lyrik: Ruiner, första häftet (I-XXII)

Boken är uppdelad i 22 segment och alla kretsar de kring en egen ruin, en förfallen mänsklig rest. Det är med pessimism som Nyberg i den första ruinen lägger fram sina historiefilosofiska teser. Den mer civiliserade människans uppkomst kopplas samman med destruktivitet, något som sedan åtföljer människan genom historien.

Filosofi: Om revolutionen

Arendt studerar först hur revolutioner har utvecklats genom historien och vad som konstituerar dem. Därefter gör hon en djupdykning av de två ovannämnda revolutionerna och ställer dem mot varandra samtidigt som hon försöker förstå dem utifrån sig själva.

Lyrik: Cor ne edito/ Edit/ Chili con carne

Redan har hon blivit ett omtalat namn, tilldelats stipendier och figurerat i diverse sammanhang. Hon vill gärna se sig som någon som är med och omdanar den svenska poesin.

CD: Xeno Manía med Ale Möller

Musik som vill förena över gränser

CD: Uma Elmo med Jakob Bro

Det bästa jag hört med Jakob Bro

CD: Klarinettkonserter av Emmy Lindström och Mozart

Publiktillvänt, melodiöst, klangskönt och med humor

Filosofi: Existentialismen är en humanism

Existentialismen är en humanism har för många fungerat som en inkörsport till filosofi. Boken bygger på ett föredrag som den franske filosofen och skriftställaren Jean-Paul Sartre höll 1945.

CD: Garden of Expression med Trio Tapestry (Joe Lovano, Marilyn Crispell, Carmen Castaldi)

Meditativa ljudlandskap fusionerar konstmusikalisk modernism, buddistisk tradition och avantgardejazz

Bok: Skymningshistorier av Rhoda Broughton

Kan vi kanske räkna med en comeback för Rhoda Broughton?

Roman: Orkansäsong

Orkansäsong är en trevlig bok. Till skillnad från många andra böcker som tror sig skapa en flerstämmighet så lyckas den med det. Att den också har ett nedanfrånperspektiv utan att offermärka sina gestalter, utan istället låter dem få vara, är också tacksamt.

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2021 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree