Fotoutställning: Håge Viktorsson

Massor med bilder i olika stilar och olika inramningar. Det är kalejdoskopiskt men funkar ändå mycket bra om man ger bilderna den tid som de är värda.

Lyrik: Tomma gator och gula lyktor av Debora Fogel

En studie i melankoli

Roman: Förbländningen

I boken leker Canetti med idén om litteraturen som något lögnaktigt; den framställer en verklighet som inte finns. Det fiktiva i boken har en fiktiv prägel även inom sin egen framberättade värld.

Kulturhistoria: Skelett i garderoben

Om man lägger till den respekt museiinstitutioner ofta fortfarande inger, så kan dunkla budskap vara mycket svåra att genomskåda för både ”vanliga” besökare och specialister. Alla museer väljer vad de ska visa fram.

Roman: Pesten

Denna tanke om radikal frihet finns inte hos Camus, för det finns ingen frihet, det finns bara pest. Trots en absurd revolt är det absurda egentligen kvar. Camus är absurdist, men han är inte pessimist, för människan finns också kvar på andra sidan revolten.

Roman: Österlandsfärden

När Hesse fick Nobelpriset i litteratur 1946, var det bland annat för hans humanistiska ideal. Men hos Hesse finner jag snarare nietzscheanska ideal, vilket inte hindrar andliga inslag. Humanismen anklagas ibland, och ibland inte, för att ha ett underskott av människa; man ger människan på förhand en given essens. Hesse däremot utforskar förutsättningslöst.

Bok: Brev III av Emily Dickinson

Kvarlämnade anteckningar av Emily Dickinson

Essä: Snöns historia

Det bestående intrycket är att Ekdahl tagit ett intressant och underhållande historiskt grepp på det som samtidigt är mänsklighetens nuvarande ödesfråga

Kulturhistoria: Återkomsten

Boken utgör en viktig dokumentation av konst- och lärarutbildningarna på Konstfack och borde intressera inte enbart pedagoger utan många kategorier inom konstens arena.

Kulturhistoria: Lyteskomikens kulturhistoria.

Stephan Rössner är som bekant läkare och om människokroppen, inte minst den gravt överviktiga, vet han mycket. Han är uppenbarligen kulturhistoriskt intresserad men som analytiker av kulturella fenomen är han i magraste laget.

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

 • En viss oro

  En viss oro förmärks   Huvudsaken läggs åt sidan Sånt […]

  Share
 • Att lyckas

  Att lyckas Jämföras   Bra och dåligt   Mittemellan Är […]

  Share
 • Lådan

  Jag är född i en trädstam   Av brädorna snickrar […]

  Share

Kulturbloggen

© 2020 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree