Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst hittar jag en målning till överkomligt pris av Veikko Aaltona. Han beskrivs ofta som kungen av hötorgskonsten. Hötorgskonst är ett flytande begrepp. Det kan i princip betyda ”dåligt” och är ofta ett rent värdeomdöme från mer eller mindre professionella kritiker. Jag är tveksam till att […]

Merchandise

Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder handelsvara. När det används på svenska står det dock inte för vilken handelsvara som helst. Merchandise är de handelsvaror som är spin off (för att använda ännu ett engelskt uttryck) på en företeelse. Ett slags vidareutveckling eller exploatering av ett populärt fenomen. Ett marknadsföringstrick. Merchandise […]

Troféer och priser

Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för en bedrift av något slag. Det kan vara en sportprestation, ett vunnet krig eller en lyckad jakt. Så var det från början och så är det fortfarande även om priser och troféer idag också finns i andra sammanhang. När de första olympiska spelen hölls i […]

Mat

Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat som vi inte ska äta, ja som knappast går att äta. Detta har en mycket lång tradition och hänger delvis ihop med att de vanligaste religiösa offren genom tiderna och i alla delar av världen har varit, och är, mat. Och vad ska vi göra […]

Djurdelar

Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien Hirst som använder sig av döda djur – hela eller delar, det finns också en mängd andra konstnärer som gör det. Det är ändå långt ifrån de ofta förekommande djurdelarna som finns inom okonsten. Strängt taget är snäckskal ett slags djurdelar. Men även om vi […]

Religion

Det finns ingen gud men det finns ett enormt stort behov av honom, henne eller de. Religion är i alla bemärkelser en av människans största uppfinningar. Den tar sig väldigt många uttryck men representerar samma grundläggande och tillsynes oändliga behov. Religiös tro är en oerhörd kraft som bokstavligt talat kan få människor att göra vad […]

Politiska kultobjekt

Att hylla människor och gudar är en av konstens många funktioner. I alla tider har vi skapat små och stora monument, minnesmärken, idoler och altare för att göra detta. Den tro och dyrkan som ligger bakom detta är en mäktig kraft som inte bara är reserverad för magi och religion. Minst lika laddade känslor finns […]

Gåramålningar och efterföljare

Under andra halvan av 1800-talet blev det vanligt med så kallade gåramålningar. Själva benämningen är dock hundra år yngre och lär ha uppstått i Skåne på 1970-talet. Kanske var de som vanligast där. En gåramålning är en målning som främst föreställer en bondgård eller ett torp. De gjordes oftast av kringvandrande konstnärer utan akademisk skolning. […]

Stelnade små akvarier

Under början på 1960-talet blev det mer möjligt att använda olika plastmaterial för småföretag och i hobbybruk. Bland alla olika initiativ dök en idé upp som sedan kom att användas för att tillverka undervisningsmateriel, prydnadsföremål och som hobby. Det handlar alltså om möjligheten att kunna gjuta in objekt i klara plastblock. Tekniken är tilltalande av […]

Slöjdtranor

Jag är född på 1950-talet. Alla pojkar i min generation, men även tidigare och senare, hade träslöjd som skolämne. Slöjdlärarna var ofta hårt prövade män med minimal pedagogisk utbildning. Inte så sällan fick en och annan av dem öknamnet Trähitler. Slöjdandet var ingen fri verksamhet. Det var vissa moment som noggrant skulle gås igenom. Sågning, […]

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree