Poesi: Jag är rosa

Redan denna diktsamling är en injektion i uppkäftighet, och jag vågar påstå att är det något vi behöver just nu, som komplement till våra covid-vaccinationer så är det just en injektion i uppkäftighet.

Poesi: Ballongen

Det som är värt att berätta, det som har mening, kommer av att vara. Men eftersom ballongen inte är underkastad samma villkor, eftersom den är en totalitet, är liknelsen bedräglig, ironisk.

Lyrik: Vi är en ordbok och andra dikter av Krystyna Dąbrowska

Den polska poesin står stark – vilket bekräftas av Krystyna Dąbrowskas dikter

Lyrik: Patient

Ju längre diktberättelsen fortskrider, ju mer upplöses verkligheten. Det är ett ganska typiskt drag för postmodern poesi, men Dahlén låter upplösningen svara mot hur berättarens jag också upplöses genom sorgen.

Lyrik: Undergången

Att kritisera kulturen genom att vara så finkulturell som möjligt. Undergången är en hisnande bok.

Lyrik: Ruiner, första häftet (I-XXII)

Boken är uppdelad i 22 segment och alla kretsar de kring en egen ruin, en förfallen mänsklig rest. Det är med pessimism som Nyberg i den första ruinen lägger fram sina historiefilosofiska teser. Den mer civiliserade människans uppkomst kopplas samman med destruktivitet, något som sedan åtföljer människan genom historien.

Lyrik: Cor ne edito/ Edit/ Chili con carne

Redan har hon blivit ett omtalat namn, tilldelats stipendier och figurerat i diverse sammanhang. Hon vill gärna se sig som någon som är med och omdanar den svenska poesin.

Lyrik: En klase syrener av Arsenij Tarkovskij

Ingen kan påstå att Arsenij Tarkovskij bara har intresse som far till sin berömde son Andrej – lika lite som sonens filmer bara skulle ha intresse i relation till faderns dikter

Lyrik: Livsrymd

Hennes diktning har ett politiskt patos, med kritik mot regimen i Ryssland och hon berör dagsaktuella händelser. Hon har bland annat diktat om Rysslands invasion av Krimhalvön. Hon skriver från en vänsterpolitisk position och berör ämnen så som feminism och sexualitet.

Lyrik: Valda dikter

Hans diktning kan delas in i en mer modern och en mer nyromantisk riktning. Det är den första som översättaren och poeten Malte Persson (f. 1976) här har intresserat sig för och han finner den underrepresenterad i Sverige.

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2021 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree