Hem » Reportage » Nya villkor för konstskolorna

Nya villkor för konstskolorna

De förberedande konstskolorna har nu fått ett nytt regelverk. Det har varit på gång i flera år men nu är det äntligen på plats och börjar gäller på juldagen.

De av de förberedande konstskolorna som får bidrag från staten har hittills kallats ”kompletterande utbildningar”. Denna term har syftat på att det gäller en utbildningsnivå som i praktiken kompletterat gymnasiet. Man kan säga att det är utbildning mellan gymnasiet och högskolan, det som i många andra länder ofta kallas college. Alla dessa är friskolor med speciella regler. En del av deras finansiering kommer från elevavgifter. De kompletterande utbildningarnas bidrag administrerades fram till 2010 av Skolverket. Efter det gick ansvaret över till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Denna myndighet ska fortsätta att administrera de förberedande konstskolorna som dock inte klassas som yrkeshögskolor.

Enligt den nya förordningen (2013:871) så ska de aktuella utbildningarna kallas konst- och kulturutbildningar. De som går dessa utbildningar ska varken kallas elever eller studenter utan studerande.

Liksom tidigare kommer det att finnas tre nivåer i systemet: Tillsyn, rätt till studielån, rätt till statsbidrag. Syftet med utbildningarna blir skarpare formulerat än tidigare: De ska förbereda inför högskoleutbildningar, utveckla kvalificerat yrkeskunnande inom konsten eller bevara kulturarvet.

Det blir varken mer eller mindre pengar i systemet. Skolorna ska få bidrag utifrån sina faktiska behov. De extra tilläggsbidragen försvinner. Detta innebär sannolikt att, som tidigare, när någon ny skola vill in i systemet så måste en gammal skola försvinna. För att bedöma ansökningar kommer ett expertråd att inrättas: Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. I detta råd kommer det inte att finnas någon representant för konst- och kulturutbildningarna.

En nyhet är att konstskolorna kommer att få större möjligheter att anordna deltidsutbildningar. En annan nyhet är att studerande som är yngre än 20 år också kan få studielån. Detta är en mycket viktig förändring som kanske kan förändra förutsättningarna för skolorna och de studerande på ett väsentligt sätt.

De kompletterande utbildningarna inom kulturområdet har en samarbetsorganisation som heter FRIKS. Denna har varit i dialog med statens ansvariga under hela tiden som en ny förordning har diskuterats. Under denna process har ett flertal förslag kommit fram som FRIKS har tagit starkt avstånd ifrån. Den förordning som nu har beslutats visar att staten har lyssnat till FRIKS på alla avgörande punkter.

Peter Ekström tillhör Kulturdelens redaktion

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree