Hem » Debatt » Regionens kulturplan: Redovisa administrationen

Regionens kulturplan: Redovisa administrationen

Folkpartisten Börje Ström är en outtröttlig kulturpolitiker. Det ska han ha heder för. På grund av detta faktum framstår Folkpartiet som nästan det enda partiet i regionen som har en genomtänkt kulturpolitik.

Detta betyder inte att han har rätt i allting. I sitt svar på mitt debattinlägg om Örebroregionens nya kulturplan intar han (ryggradsmässigt?) försvarsposition. Det var kanske en naturlig reaktion på att jag i mitt  inlägg svor i kyrkan genom att ställa frågor om alla dessa barnsatsningar som kulturpolitiken präglats av de senaste åren.

Börje Ström försvarar barnsatsningarna men han gör det på ett mycket vagt sätt. Det är nästan som om det är glittret i barnens ögon som ska vara vägledande. Faktiskt antyder han att det inte finns någon rationell grund alls för kulturella satsningar på barn. Jo, det står skrivet i de nationella riktlinjerna…

Han gör också ett lamt försök att försöka försvara den negativa statistiken för kultursatsningarna på barn. Han skriver:

”När det gäller minskningen ska man komma ihåg att kvalitet är viktigare än kvantitet – som PE mycket riktigt påpekar. De arrangemang som erbjuds inom kulturplanens ansvarsområde borgar för god kvalitet.”

Det får mig att undra om de tidigare satsningarna, som drog fler deltagare, hade sämre kvalitet.

Det känns viktigt att följa upp satsningarna och ge något slags teoretisk bas för prioriteringen av barn. Annars är det risk att man banar väg för de värsta kritikerna som menar att lägga pengar på kulturen är fullständigt bortkastat.

Det är inte lätt att komma rätt i den ekonomiska snårskogen. Börje Ström och jag har delvis olika siffror. Mina har jag hämtat från landstingets hemsida. Ström har andra siffror. Proportionerna stämmer dock ganska väl. Trots hans genomgång syns fortfarande inte hur mycket administrationen av de regionala kultursatsningarna kostar. Kulturkansliet tillhör en annan budget hävdar han. Och han menar också att kulturkonsulenterna ska räknas som verksamhet. Det är en intressant skillnad i perspektiv. För mig som är på ”utsidan” är de elva kulturkonsulenterna definitivt en del av administrationen – de är inte kulturproducenter. Men för Börje Ström som är på ”insidan” är de en del av kulturverksamheten.

Jag efterlyser tydliga siffror på hur mycket administrationen, inklusive kulturkonsulenterna, kostar!

Men även denna gång skymtar det fram något mycket positivt hos Börje Ström. Med syftning på professionella kulturupplevelser skriver han:

”Alla barn borde ha rättighet att under sin skoltid få göra en sådan upplevelse!”

Detta som nu brukar kallas kulturgaranti har redan införts i olika grad i en rad kommuner i Sverige. Det ligger i tiden och har många intressanta sidor. Det är mycket lovande att Folkpartiet tar upp denna fråga. Också Socialdemokraterna har börjat diskutera kulturgaranti. Men varför så blygsam, Börje? En kulturupplevelse under en skoltid som idag i princip omfattar tretton år tycker jag låter mycket futtigt. En per termin, eller fler, tycker jag låter som en bättre nivå.

Peter Ekström tillhör Kulturdelens redaktion

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree