Hem » Krönika » Tal till Örebro Konsthall och Bio Roxy

Tal till Örebro Konsthall och Bio Roxy

Örebro Konsthall firar i år 40 år och Bio Roxy firar 30 år som kommunal biograf. Med anledning av detta hölls ett firande den 23 november 2019 på Örebro Konsthall. Då höll kommunalrådet och ordförande för Örebro kommuns kulturnämnd Lennart Bondeson (kd) följande tal.

Värderade åhörare!

Tack för förmånen att få hålla ett tal idag på den gemensamma 70-årsfesten för Örebro Konsthall och Bio Roxy!

Konsthallen och Bio Roxy är unika mötesplatser mitt i stadskärnan sedan 40 år tillbaka. Det är för Örebroarna en självklar plats för konst, film och kultur i största allmänhet. Här sker mycket av samverkan med konstutövare, konstföreningar och så självklart med Örebros barn och unga – som idag är ca 35 000!

Konsthallen är också en hubb för nyskapande konstprojekt, där Open Art som startade 2008 blivit en stor succé som på ett särskilt sätt satt Örebro på kartan som kulturstad. Open Art som genomförs vartannat år har ca 200 000 unika besökare och är idag en stor anledning till att många kommer till vår stad.

Konsthallen med alla medarbetare under åren har varit grunden till Open Arts födelse och genomförande!

Örebro behöver växa inifrån!

”Örebro växer så det knakar”- säger många och det stämmer. Idag har Örebro kommun cirka 155 000

Lennart Bondeson, kristdemokrat

invånare och ökar cirka 2000-3000 årligen. Det byggs cirka 1500 bostäder årligen. Så det blir 10 000 nya ”Örebroare ”- nyfödda och inflyttade som bosätter sig här årligen – det innebär cirka 50 000 på fem år!

Vad betyder det, vad händer med Örebros identitet – vilka blir vi? Hur formas tradition och identitet – vilken är vår ”gemensamma berättelse”, är den överhuvudtaget möjlig?

Därför behöver vi samtala mera om att ”växa inifrån”, som enskilda människor men också som samhällsgemenskap.

Här kommer kulturen in som helt nödvändig med kreativa miljöer, skapande och nytänkande som bjuder in oss alla till att vara medskapande och delaktiga.

Utan kultur i all sin bredd och mångfald blir det inget växande och utveckling inifrån!

Kulturen har aldrig varit så nödvändig som nu!

I vår tid blåser det hotfulla, kalla och rent av omänskliga vindar över oss, här hemma i Örebro men också över hela världen. Man talar om vi-dom, om stängda gränser och murar mellan människor, regioner och nationer.

Nationalistiska och totalitära vindar skapar ett rädslans samhälle som lätt skapar misstro, avstånd och främjar hat.

Kultur har möjlighet att skapa möten, samtal, diskussion, reflektion som ytterst främjar och skapar jordmån för fördjupad demokrati. Det har alltid varit en av kulturens uppgift och mål.

Vi lär av vår historia att det första steget till ett mera odemokratiskt och totalitärt samhälle handlar om att begränsa kultur och konst och litteratur. Idag finns det ett flertal kommuner som efter politiska beslut begränsat kulturen. Det kan verka harmlöst men det är farligt att negligera det som händer. Den fria kulturen är viktigare än någonsin, därför kan vi vara stolta över bland annat Konsthallen och Bio Roxy idag!

Kultur och konst – ett fönster som öppnar upp för nya världar!

Jag brukar göra en jämförelse mellan kultur som en spegel och kultur som ett fönster för att tydliggöra kulturens värde i sig. För de som vill begränsa kulturen och styra den blir kulturen som en spegel. En spegel som bara utgår ifrån min egen bild, min egen referensram och värld.

Men kultur som ett fönster öppnar upp min egen värld, ifrågasätter och prövar min värld och sätter mig i förbindelse med det som är större än jag själv. Allt detta främjar växande och utveckling – i demokratins tjänst.

Här kan kulturen hjälpa oss i vår växande kommun att växa inifrån i mötet med varandra så att en gemensam berättelse kan formas.

Konsthallen och Bio Roxy är sådana fönster som visar på nya verkligheter som vidgar våra livsperspektiv som Örebroare!

Barn och kultur – hör samman!

1 januari 2020 blir Barnkonventionen äntligen lag i Sverige efter mycket opinionsbildning och arbete. I vår kommun finns cirka 35 000 barn upp till 18 år. Kan ni tänka er alla barn och unga framför er idag?

I Barnkonventionen talas det mycket om Barns rätt till Kultur!

Artikel 13: Barnet har rätt till yttrandefrihet!

Artikel 27: Barns rätt till fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling.

Artikel 31: Barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Detta gäller varje barn i vår fina kommun, alla de 35 000 som lever och bor här!

Bio Roxy har ett särskilt stort ansvar och uppdrag att erbjuda alla skolbio som en viktig del och redskap i lärandet och bildningen som skolan ska leda till. Som en nyhet idag vill jag meddela att skolbio på Bio Roxy hädanefter kommer att bli helt avgiftsfri.

Till sist värderade åhörare:

Jag brukar ofta i olika sammanhang som till exempel i kommunfullmäktige, i tal och texter, citera Mahatma Gandhi som på ett så fint sätt uttrycker kulturens värden i det sammanhang han verkade och levde där han tillämpade icke-våld i alla svåra samhällssituationer. Han var en av tjugonde århundradets största politiska och andliga ledare.

”Jag vill inte få en mur uppförd omkring mitt hus och alla fönster igenstängda. Jag vill att världens alla kulturer ska blåsa omkring mitt hus så fritt som möjligt. Men jag vägrar att låta mig blåsas omkull av någon”!

Lennart Bondeson

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

 • Koltrasten är här – i naturen och som bok av Clas Thor

  Våren är här, och med våren börjar en av våra mest älskade fåglar att ta sig ton: den svartfjädrade och gulnäbbade bel canto-sångaren koltrasten. Dessutom är den på väg i bokform.

  Share
 • Adam Zagajewski död

  Det blev inget nobelpris till Adam Zagajewski. Han dog i förrgår, på världspoesidagen den 21 mars, 75 år gammal. Men […]

  Share
 • Nominerade till Slangbellan 2020

  Till debutantpriset Slangbellan, för bästa debut inom kategorin barn- och ungdomslitteratur 2020, har juryn valt att nominera Seluah Alsaati, Mitch Fredriksson och Elin Hägg.

  Share

© 2021 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree