Hem » Bokhyllan, Recension, Skönlitteratur » Roman: Karaktären

Roman: Karaktären

Ferdinand Bordewijk

Karaktären

Översättning av Urban Lindström

Bokförlaget Augusti. 291 sidor. Utkommen

 

Det måste sägas att föreliggande bok, Karaktären, är en god bok. Den utkom 1938 av den nederländska författaren Ferdinand Bordewijk (1884-1965), och är starkt färgad av sin tid. Författarens verk brukar ofta beröra en tematik om degeneration och förfall, men så är inte fallet med denna bok. Tvärtom.

Bordewijk är en av Nederländernas stora författare, och har prisbelönts för sina verk. Förutom romaner skrev han även noveller, lyrik och satir i olika format. Han var gift med kompositören Johanna Bordewijk-Roepman. I sina verk brukar Bordewijk blanda magisk realism med surrealism och vad som kallas den nya sakligheten, som präglas av kärvhet, ekonomiskt skrivande och galghumor och en närhet till vardagen. I denna bok är det främst den nya sakligheten som gör sig gällande.

Bordewijk är känd för sin originella stil, påverkad av den efterkrigsgeneration som första världskriget födde. Rotterdam och området däromkring, och juridik utgör ofta en fond i hans verk, liksom i Karaktären, som för övrigt filmatiserades 1997 av Mike van Diem och belönades med en Oscar.

Till yrket var han advokat, och i perioder undervisade han även i juridik; han såg skrivandet mer som en fritidssyssla. Hans första anställning låg till stor del till grund för föreliggande roman.

Genomlöpande för Bordewijks produktion är en kritik, en balanserad sådan, mot kommunismen. I Karaktären kontrasteras kommunism mot vad som får sägas vara socialliberalism, alternativt socialkonservativt.

Men vad handlar då boken om? Det är en bildningsroman om en oäkting, Jacob Katadreuffe. Skärpan i roman påminner om tysk-schweiziska Hermann Hesse, känd för sina bildningsromaner, men är mindre spirituell. I Bordewijks roman är fadern till oäktingen kronofogde och modern husa och senare diversearbetare. Av stolthet och envishet motsätter hon sig äktenskap och uppfostrar barnet själv.

Efter att ha försökt bedriva en cigarrhandelsbo hamnar Katadreuffe själv hos kronofogden, och blir ställd inför sin far. Men när han är på kontoret, och ser alla tjänstemän, vilka han blir ”ytterst fängslad” av, förstår han att hans kall i livet är ”det här”, vad den nu än betyder. Han vill resa sig över sitt öde som fattig oäkting och bli en del av Lagen med stort L. Tack vare ödets nycker får han jobb hos sin konkursförvaltare. Och på den vägen är det.

En fråga som uppstår när man läser bildningsromanen är, går det för bra för Katadreuffe? Är det för lite friktion? Det heter att Katadreuffes senare juridikstudier – till en början – går ”som en dans på rosor”. Men gör inte allt det, mer eller mindre? När studierna är avklarade, konstateras det att ”[j]uridikstudierna hade gått nästintill lekande lätt […]”

Visst, det finns en konflikt, nämligen, fadern försöker sakligt och opartiskt att försätta sin oäkta son i konkurs gång på gång. Men hindren övervinns ändå relativt enkelt. En hel del ”good will” riktas mot Katadreuffe av rätt personer.

Som sagts ovan så finns det en socialliberal tendens i verket, och kanske kan Katadreuffes framgångar förstås i ljuset av en liberal framgångsdiskurs? Men samtidigt, framgång är inte till för alla, för ”[v]arför var det aldrig fler än några enstaka individer som klättrade upp” och blev mer än sitt öde, undrar Bordewijk.

Det talas också om kontoret som ”individernas värld”, vilket ringer väldigt liberalt. Han skriver också ”att det individuella först på allvar börjar hos de privilegierade klasserna. De hade fått möjlighet att växa, och de växte alla åt sitt eget håll.”

De politiska tendenser som verket har, blir mer förståeliga om man ser till den kontext som det tillkom i. Boken utkom 1938, alltså under mellankrigstiden, då den liberala demokratin låg i sin linda och politisk idealism rådde. Samtidigt var det liberala maskineriet hotat av auktoritära former av nationalism och kommunism, starkt fientliga mot det liberala samhället, varför det försvarades, ofta av författare och högutbildade.

Men för att återgå till början – Karaktären är en riktigt bra bok. Språket är passande för handlingen. Det är sakligt och opartiskt och relativt fritt från värderingar. Det påminner om juridiskt språk. Meningarna är lakoniska, likt isländska sagor, men med komplexare meningar, ofta utsmyckade med många bisatser.

Titeln – Karaktären – är väldigt passande för boken. Inom dygdeetik är just karaktär något centralt och Katadreuffe får anses ha en god karaktär. Många liberala och kanske framförallt konservativa tänkare har vänt sig till Aristoteles skift Den nikomachiska etiken, där just god karaktär premieras. Filosofens resonemang är att goda människor utför goda handlingar, och goda handlingar är vad goda människor gör; ett cirkelresonemang. Men utifrån den kontext, den situation som handlingarna utfärdas i är det givet vad som är gott. Den som gör gott blir förutom lycklig, och hamnar i en eftersträvansvärd sinnesro, även framgångsrik, precis som romanens Katadreuffe.

För att gå tillbaka till de isländska sagorna. Karaktärerna där kan ofta till en början uppfattas som platta, och likaså är det i Karaktären. De är skenbart huggna i ett och samma stycke genom hela berättelsen. De avslöjar inget i ord, de dravlar inte känslomässigt. Men, de avslöjar sig genom handlingar och likaså gör Katadreuffe här.

För en tredje gång, det här är en bra bok, och bra böcker bör man läsa.

Isak Adolfsson

 

 

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree