Hem » Facklitteratur, Recension, Skönlitteratur » Bok: Finland framställdt i teckningar

Bok: Finland framställdt i teckningar

Finland framställdt i teckningar
Zacharias Topelius
Atlantis förlag och Svenska litteratursällskapet i Finland. 509 sidor
Utkommer 9 februari.

Säg Zacharias Topelius och de flesta kommer nog att tänka på den kände sagoberättaren och upphovet till barnvisor som ”Lasse liten” och ”Sov du lilla vide ung”. Möjligen också på författaren till ”Fältskärns berättelser”, flitigt lästa av generationer i Finland och Sverige under 1800-talet och även långt senare. I andra länder också för den delen; det här var berättelser som översattes och gavs ut på många språk.

Men den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius (1818-1898) var inte bara sagofarbror och historieberättare, han skrev också dikter, psalmer, romaner, dramatik, reseberättelser, brev, dagböcker och annat i en aldrig sinande ström. Till detta kom en omfattande journalistisk verksamhet. Under ett par decennier var han redaktör för Helsingfors Tidningar och stod då själv för det mesta av materialet i bladet, vilket kom ut två gånger i veckan. Faktiskt var han tidigt ute som undersökande journalist och rapporterade till exempel om miserabla bostadsförhållanden bland de fattigare i Helsingfors. Skrupelfria hyresvärdar fick finna sig i att bli utpekade med namn och allt.

Samtidigt med redaktörskapet var han under flera år också läroverkslärare, senare blev han professor i historia och rektor vid Helsingfors universitet. Man kan undra hur han hann med allt. Åren efter Topelius död kom hans samlade skrifter i en utgåva som fyllde inte mindre än 34 band. Nu har, på initiativ av Svenska litteratursällskapet i Finland, ett stort arbete påbörjats för att göra hans verk tillgängliga för nya läsare och det kommer att omfatta såväl tryckt som tidigare otryckt material. Allt ska enligt planen publiceras digitalt och bli fritt tillgängligt på nätet, men en stor del kommer också att ges ut i bokform.

Premiär var det i höstas med diktsamlingen ”Ljungblommor” och nu kommer nästa del, det stora planschverket ”Finland framställdt i teckningar”. Det gavs ursprungligen ut häftesvis under åren 1845-1852 och var illustrerat med 120 litografier, framställda och tryckta i Dresden efter teckningar och förlagor av finländska konstnärer. Redaktör för verket var Zacharias Topelius som också svarade för det mesta av texten. Han gick grundligt tillväga och resultatet blev en brett upplagd översikt över Finlands historia, befolkning och naturförhållanden, med beskrivningar av de olika landskapen och deras städer, fornminnen och sevärdheter. Textomfånget svällde och blev åtskilligt större än det ursprungligen planerade. Arbetet drog, inte helt förvånande, ut på tiden men efter sex och ett halvt år var det hela trots allt klart.

”Finland framställdt i teckningar” var den första stora skildringen i sitt slag och kom att få stor betydelse för den finländska självbilden. Landet hade ju bara några årtionden tidigare ryckts loss från Sverige och blivit ett ryskt storfurstendöme; nu gällde det att skapa en egen nationell identitet. Planscherna är framställda enligt tidens ideal för landskapskonsten, med betoning på det romantiska och pittoreska. Samtliga 120 planscher från originalutgåvan finns med i den nya utgåvan, liksom Topelius text i sin helhet.

Historikerna Jens Grandell och Rainer Knapas har skrivit en utförlig inledning som ger en bakgrund och sätter in verket i ett sammanhang. Vidare finns kommentarer till Topelius text, en katalog över bildförlagorna samt ett person- och geografiskt register som ytterligare ökar användbarheten. En utvikbar karta över dåtidens Finland är dessutom bifogad. Sammanlagt har det blivit över 500 sidor i stort format — ett i dubbel bemärkelse tungt vägande verk. Bandet har därtill fått en tilltalande grafisk form. Allt bådar gott inför den fortsatta utgivningen av Zacharias Topelius skrifter. Det i sin tur är ett arbete som kommer att pågå under åtskilliga år framöver, förståeligt med tanke på det väldiga materialet. Enligt planerna ska emellertid en stor del vara publicerat till 200-årsminnet av författarens födelse 2018.

Lennart Jörälv

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

 • En viss oro

  En viss oro förmärks   Huvudsaken läggs åt sidan Sånt […]

  Share
 • Att lyckas

  Att lyckas Jämföras   Bra och dåligt   Mittemellan Är […]

  Share
 • Lådan

  Jag är född i en trädstam   Av brädorna snickrar […]

  Share

Kulturbloggen

© 2019 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree