Hem » Helgesson » 27 maj 1525, halshöggs Thomas Müntzer

27 maj 1525, halshöggs Thomas Müntzer

Thomas Müntzer

Thomas Müntzer

Den 27 maj är min födelsedag och namnet för dagen är Blenda, ett faktum som under uppväxtåren föranledde mina bröders hån. Såtillvida är det ett datum av minimal historisk betydelse. Dock,  den 27 maj 1525 halshöggs prästen Thomas Müntzer i staden Frankenhausen i Thüringen. Han och Luther var de ledande personerna i den tyska reformationen, till en början på samma sida i kampen mot påvedömet, sedan motståndare. Reformationen var en strid om tro och själar, men också i högsta grad en strid om makt och jord.

Ungefär hundra år tidigare hade Jan Hus, bränd på bål 1415, och hans efterföljare, taboriterna, skakat om den religiösa och världsliga ordningen i Böhmen och Mähren. Kätterska rörelser och bondeuppror var vanligt förekommande i Europa under sen medeltid och i början av 1500-talet.

Medan Luther översatte bibeln till tyska, så predikade Müntzer i kyrkorna på modersmålet. Müntzer och hans anhängare ville inrätta Guds rike på jorden och det innebar att störta det ogudaktiga förtryckande feodalväldet. I skrift angrep Müntzer fursteväldet, ”Se till och du skall finna, att grundsoppan till allt ocker, tjuveri och rofferi är våra herrar och furstar,”  och Luther får sin släng av sleven; ”Och till detta säger Dr Lögnare (Luther) amen. Herrarna gör själva så, att den fattige mannen blir deras fiende. Orsaken till uppror vilja de icke borttaga, hur kan det då på längden bli godt? Och därför att jag säger detta, är jag också upprorisk. Nå, välan då, är väl så!”

Nidbild av Martin Luther

Nidbild av Martin Luther

Müntzer och hans åsiktsfränder anslöt sig till bönderna och våren 1525 var hela södra Tyskland i uppror med omkring 35 000 man under vapen. Furstarna enade sig och deras arméer krossade upproret. Luther var en maktspelare som hade satsat på lågadel och borgerskap och han skrev  om bönderna att de ”måste slås sönder i bitar, strypas och stickas, öppet och i lönndom, av var och en som kan, på samma sätt som man måste döda en galen hund”.

Reformationen har också kallats för det första mediakriget, den första konflikt där bokrycket kom att spela en stor roll för utgången. Man har uppskattat att Luthers skrifter utgjorde minst en tredjedel av den totala mängden tryckt material som publicerades i Tyskland mellan 1518 och 1525.

Thomas har namnsdag 21 december. Det ska jag lägga på minnet.

Bo Helgesson

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree