Hem » Debatt » Konsthistoriedebatt: En kommentar till Ekström

Konsthistoriedebatt: En kommentar till Ekström

Inlägg nr 1875 på www.vilks.net

Min lilla diskussion med Peter Ekström  har fortsatt. Han skriver bland annat:

”’Det ömmande problemet är att konst i västerländsk mening är en västerländsk uppfinning.’, skriver Lars Vilks. Detta runda resonemang är i och för sig sant men knappast någon varken acceptabel eller intressant slutpunkt.”

Problemet här är att konst i vår mening är den enda konst man har anledning att fundera lite mera över. Andra konstbegrepp är något helt annat, generellt detsamma som tekniskt kunnande. Ur politisk rättvisemoral är det förstås inte acceptabelt men så ligger det till. Försöker man diskutera andra konstbegrepp blir det alltid fråga om att knyta dem till det västerländska konstbegreppet som sedan länge har gått segrande fram världen över.

Ekström skriver vidare: ”Begreppet konst är flexibelt, dynamiskt och under utveckling, det tror jag Vilks håller med mig om. Varför skulle det då inte kunna användas både retrospektivt och när det gäller verksamheter vars utövare inte själva har kallat dem för konst? Jag hävdar att det är möjligt. Men Vilks sitter fast i gammalt konservativt mög. Jag begriper faktiskt inte varför han är så het på att försvara den traditionella synen på konsthistoria.”

Jag har aldrig förnekat den retrospektiva användningen. Konstvärlden och konsthistorien har flitigt besökt tid och rum och utnämnt många verksamheter till konst. Det är en självklarhet, däremot kvarstår problemet med vad dessa verksamheter är i sig och i sin tillkomst och tillkomsttid.

Jag har aldrig försvarat den traditionella konsthistorieskrivningen. Jag har förordat att konsthistoriens grundprincip borde vara en historia om konstbegreppet och vilka konsekvenser detta har fört med sig.

En annan fråga är hur långt det är rimligt att sträcka sig när det gäller att inkludera något i konsten. I praktiken avgörs frågan av konstvärlden som antingen godtar nya områden eller marginaliserar dem. Är t ex ”design” konst? Enligt konstvärlden är design ibland konst men oftast inte. Bortsett från att design huvudsakligen tillkommer (som Boris Groys nämner i e-flux journal) för att tilltala betraktaren, är det fråga om två världar, designvärlden och konstvärlden. Det är ingen vinst att skapa ett monster genom att slå samman de här. För att bibehålla något av värde i begreppet konst måste det finnas vissa begränsningar. Ta t ex en modeshow. Är en sådan att betrakta som en konstperformance? Konstvärlden säger nej. Jag vet inte om konstvärlden med ett sådant avståndstagande kvalificerar sig för att i Ekströms begreppsvärld att sitta ”fast i gammalt konservativt mög.” Jag tycker att det är högst rimligt.

Lars Vilks

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree