Hem » Debatt » Återinför obligatoriska estetiska ämnen

Återinför obligatoriska estetiska ämnen

2011 slutade de estetiska ämnena i gymnasieskolan att vara obligatoriska. Trots att det valbara estetiska programmet och möjligheten att ha estetiska ämnen som tillval kvarstod, innebar detta i praktiken att bild och andra estetiska ämnen försvann från en mycket stor mängd gymnasieskolor.

Detta var en olycklig utveckling. De olika estetiska ämnena är alla viktiga för den personliga utvecklingen, för möjligheten att delta i ett utvecklat kulturliv, för samhällsutvecklingen och för att motverka ensidighet i ett kommande yrkesliv. Forskning visar att estetiska ämnen stimulerar inlärning i skolan. Bildämnet är dessutom extra viktigt eftersom samhället i ökande grad präglas av bild- och symbolbaserad kommunikation och medborgarna behöver verktyg för att förstå och för att inte manipuleras.

Frånvaron av estetiska ämnen på gymnasiet bidrar sannolikt starkt till den snedrekrytering som finns inom kulturutbildningarna och, som konsekvens av detta, bland kulturskaparna i landet. De estetiska ämnena är viktiga för de expanderande kreativa näringarna.

Vi har förstått att regeringen förbereder ett förslag att återinföra estetiska ämnen som obligatoriska i gymnasieskolan. Vi är angelägna om att så sker så snart som möjligt.

FRIKS, fria konstnärliga och hantverksinriktade utbildningar: Kulturama, Falkenbergs konstskola, Formakademin, Konstskolan i Stockholm, KV Konstskola, Lunds Konst/designskola, Nyckelviksskolan, Steneby, Sätergläntan, Tillskärarakademin i Göteborg, Tillskärarakademin Malmö, Österlenskolan, Capellagården, HV skola, Musikinstrumentakademin, Domen konstskola, Gerlesborgsskolan, Göteborgs konstskola, Grafikskolan, Pernbys målarskola, Umeå konstskola, Västerås konstskola, Örebro Konstskola, Erik Sahlström institutet, Gotlands tonsättarskola.

 

Share

1 Kommentar för “Återinför obligatoriska estetiska ämnen”

 1. Som utövande poet tycker jag att kravet är rimligt, men för att kunna argumentera bör man ha svaret på en fråga. Vad har estetisk verksamhet för uppgift?

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree