Hem » Debatt » Rädda Örebro biblioteks magasin

Rädda Örebro biblioteks magasin

Så här presenteras det blivande Kulturkvarteret på Örebro kommuns hemsida:

”En gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga. Kulturkvarteret kommer att stärka Örebros och regionens attraktivitet både som en plats att besöka, flytta till eller etablera sig på.”

Vi hoppas att denna stora satsning verkligen kommer att få det resultatet. Behovet av Kulturkvarteret har varit omdiskuterat men nu när det blir av så vill vi att det ska bli riktigt bra. Kulturskolan och Stadsbiblioteket kan verkligen behöva nya lokaler.

Nu har det visat sig att någon har räknat fel på ett stort antal miljoner kronor. För att klara av driftskostnaden har kommunens projektgrupp för Kulturkvarteret kommit med ett radikalt förslag som i stort sett går ut på att slopa ett helt källarplan i bygget. Detta skulle innebära att Stadsbiblioteket varken skulle få något garage eller något utrymme för sitt magasin.

Konsekvenserna av det kan bli att bokbilsverksamheten hotas eftersom garaget är en förutsättning för den. Bokbilen i Örebro har ca 40 000 utlån/år. Medel har beviljats av Kulturrådet till ytterligare en bokbil för barn. Örebro bibliotek har också ca 90 000 reservationer/år som distribueras via vaktmästarbilen till enheterna. All denna manuella lastning sker i dag inomhus i garaget. I det nya Kulturkvarteret kommer det inte att finnas garage så all hantering/lastning kan komma att ske utomhus på en lastbrygga, i alla väder.

Dessutom skulle magasinet med nuvarande 75000 volymer helt slopas. Magasinet innehåller vad som brukar kallas “det kollektiva minnet”. Varje år lånas över 10 000 medier från magasinet. Här kan besökaren förkovra sig i åtskilliga ämnen, utveckla och förnya kunskapen om omfattande eller lokala historiska skeenden, hitta bortglömda författarskap, med mera. Forskare använder magasinet för att söka källor. Förslaget innebär att merparten av böckerna i magasinet kommer att gå till förbränning, då Kulturkvarteret inte längre har plats för beståndet. Den svenska litteraturhistorien skulle bokstavligt talat upp i rök.

Det vore ett allvarligt missgrepp, snudd på brottsligt, att så hantera värdefullt kulturmaterial som inte längre går att få tag på någon annanstans. Det är vår gemensamma historia. Och vem ska slå vakt om äldre litterära verk, om inte biblioteken?

Böcker är färskvara idag. En bok lever i allmänhet ett år, kanske två, sedan går den till återvinning och mals ner till pappersmassa. Efter några år går den bara att hitta på biblioteket och, eventuellt, på något antikvariat. Biblioteken är (var?) vår trygghet. Vi får inte skrota vårt litterära kulturarv så lättvindigt. Det måste fortfarande få vara tillgängligt för allmänheten – ligger inte det förresten i bibliotekens uppdrag? Fattas det pengar får man tänka om, men inte spara genom radikala nedskärningar utan eftertanke. De som räknat fel får i så fall bära konsekvenserna, inte allmänheten som äger kulturarvet.
För övrigt: att i stor skala destruera böcker, vad skickar det för signaler i en tid när skolor och fritidsledare kämpar för att få barn och ungdomar att läsa mer, när läsförståelsen minskar bland yngre och därmed ordförrådet, vilket i förlängningen är ett hot mot demokratin? Det signalerar att böckerna ändå bara är gammalt skräp och bekräftar en inställning som är djupt oroande inför framtiden. Det handlar inte bara om att röja ur bibliotekets gamla magasin och spara pengar, konsekvenserna sträcker sig vida längre än så.

Om förslaget går igenom skulle bygget av Kulturkvarteret på ett mycket konkret sätt bidra till att försämra för kulturen i Örebro snarare än att förbättra. Bokbilen och bibliotekets magasin är omistliga förutsättningar för ett brett och djupt kulturliv i vår kommun. Kulturkvarteret får inte bara bli ett tjusigt utanverk och en turistattraktion – det måste också ha ett reellt innehåll.

Vi vädjar till Örebro kommuns projektgrupp för Kulturkvarteret och till beslutsfattare i detta ärende att tänka om. Låt inte Kulturkvarteret bli en dyrbar nedrustning av kulturen i Örebro.

Måna Nauenfeldt Berger, Peter Ekström, Louis Andersson Luthman, Camilla Johansson, Katarina Larpe, Marie Engvall, Ann-Charlotte Svensson, Mattias Thurfjell, Bo Helgesson, Christer Ekman, Anders Tidström, Richard Sievert, Irén Svensson-Nylén, Ankie Rauseus, Mia Pohn, Gunnela Björk, Thord Strömberg, Ulrika Linder, Richard Vappelin, Bo Eson,
Pelle Blohm, Josefine Milton, Magnus Gustafsson, Titti Sundmark, Karin Johansson, Helena Tvelin Sjöberg, Astrid Lindén, Liselotte Kärrfalk, Ann Gråberg, Olof Persson, Helen Skarehag, Meija Bobeck, Lasse Persson, Magdalena Eriksson, Sten Lundberg, Kristina Lindberg, Maria Persson, Johan Nyström, Michael Olsson, Tommy Bender, Åsa Södergren, Kajsa Wadström, Thomas Lundkvist, Thomas Johansson, Maria Norefors, Graham Jarns, Emelie Ahlström, Linda Undegård, Saide Jonsson, Åsa Johansson, Erik Wijk, Jonatan Habib Engqvist, Lena Hällzon, Hans Ekerbring, Malin Lindgren, Anna-Lisa Hellsing, Chris Loneberg Gessle, Susann Hedén, Ina Knutsson, Gustav Brantedal, Leif Bergh, Erik Wahlberg, Christer Christersson, Marie Karlsson, Tomas Borg, Petter Nilsson, Emil Öhlund, Lotta Gustavsson, Thomas Karlsson, Sten Wistrand, Agneta Wistrand Rosendal, Anders Holm, Anne Renkaitis, Pernilla Lindell, Anna-Karin Johansson, Anna Ljungkvist, Daniel Kaltea, Peter Gustavsson, Gunilla Tholfson, Elisabet Brynge, Ann Sidén, Alexander Creutz, Charlotte Ostritsch, Mirja Mattsson, Gullvie Österdahl, Nina Haraldsson, Anita Elmersson, Ingemar Bergman, Lars Ekelöf, Agneta Rosén, Gerd Ericsson, Johnny Tilly, Marie Råström, Elisabeth Klippel Berglöf, Staffan Ekegren, Jonaz Leifsson, Eva Sarcevic, Berndt Arvidsson, Per-Olof Larsson, Michaela Andersson Ouissi, Magnus Prabhu Palmcrantz, Hasse Andersson, Anna Kristina Stake, Peder Ekström, Carina Johansson, Kaipa Gunilla Ericsson, Marita Widar, Erika Gard, Gunvor Nygren, Päivi Ernkvist, Ulrika Hellman, Håkan Blomberg, Stefan Rydéen, Thomas Hansen, Tomas Dahlberg, Lena Åman, Jeanette Persson, Helena Nilsson, Sonja Munch, Jane Karlsson, Tove Sävenhed, Giovanna Aguirre, Mark Andersson, Adrian Ek Hällzon, Susanna Stark, Kerstin Källsborn, Anna Svensson, Eva Olason, Cristel Nyqvist, Petra Axelsson, Christina Bergman, Kajsa Forsberg, Febro Oktay, Lena Fogelgren, Ulrika Jacobsson, Johan Jedebert, Wanja Hjalmarsson, Johanna de Verdier, Maja Gustafsson, Lena Gunnarsson, Ullabritt Jonsson, Madde Bruhn, Bissie Sjöberg, Eva Wannerskog, Magnus Helleryd, Leif Carlsson, Monica Wahlgren, Kenneth Thorstensson, Birgitta Svensson, Joakim Granström, Magnus Hedman, Dennis Crona, Britta Nilsson, Johanna Radegård, Hildur Renkaitis, Tambe Harry, Thomas Oredsson, Peter Köhler, Lotta Lang, Anders Lado, Peter Lampa-Olsen, Larspers Carina Roxäng, Ann-Sofie Lennqvist Lindén, Kerstin Gustafsson, Birgitta Andersson Olsson, Agneta och Lars Spaak, Birgitta och Dragomir Rajkovic, Lars Eriksson, Margit Emilsson, Malin Jansson, Ulla Dyfverman, Lisa Lindén, Eva Sandström, Petra Weckström

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree