Hem » Debatt » Nej till den nya definitionen av museer

Nej till den nya definitionen av museer

Muséum national d’histoire naturelle i Paris

I Sverige och i övriga världen besöker jag och andra gärna olika museer. Det går bra för många av dem. I de rika länderna har en del museer vuxit till stora starka institutioner som drar miljoner besökare varje år. De har blivit big business.

Icom (International Council of Museums) är ett nätverk för museer runt om i världen. 124 länder har egna kommittéer som är anslutna till Icom, däribland Sverige. Betydelsen för Icom har varierat men i senare tider när konflikter har skingrat och förstört viktiga kulturarv (till exempel i Irak) och alltfler länder (exempelvis i Afrika) kräver tillbaka rövade konstverk och andra artefakter som finns i västerländska samlingar, har det blivit en viktig organisation.

Nu har det blivit en viss debatt omkring Icom i och med att organisationen vill ändra den definition av vad ett museum är som använts sedan 1947. En kommitté, Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials, har arbetat fram ett nytt förslag. Kommittén har letts av Jette Sandahl, en dansk museiperson som under en period var chef för Världskulturmuseet i Göteborg. Kommitténs förslag till ny definition har blivit hårt kritiserat. Minst 250 motförslag presenterades nyligen inför Icoms konferens i Japan och den nya definitionen accepterades inte. Svenska Icom hoppas dock att den ska kunna antas så småningom.

Så här lyder den gamla definitionen i översättning till svenska:

 ”Ett museum är en inte vinstdrivande, permanent institution i tjänst hos samhället och dess utveckling, öppet för allmänheten, som samlar in, bevarar, utforskar, kommunicerar och utställer det materiella och icke materiella arvet från mänskligheten och dess miljö i syfte att utbilda, studera och underhålla.”

Och så här lyder det nya förslaget:

”Museer är demokratiserande, inkluderande och flerstämmiga platser för kritisk dialog om förflutenheterna och framtiderna. I erkännande och adresserande av konflikterna och utmaningarna i samtiden, bevarar de artefakter och prover i samhällets förtroende, skyddar olika minnen för framtida generationer och garanterar lika rättigheter och lika tillgång till arvet för alla folk.

Museer är inte vinstdrivande. De är deltagande och transparanta och arbetar i aktiva partnerskap med olika gemenskaper för att samla, bevara, utforska, tolka, utställa och förstärka förståelsen av världen, i syfte att bidra till mänsklig värdighet och social rättvisa, global jämlikhet och planetärt välbefinnande.”

Skillnaden mellan de två definitionerna är främst ideologisk. I den nya definitionen talas om ”demokratiserande”, ”social rättvisa”, ”global jämlikhet” med mera. Vackra ord och ur ett svenskt perspektiv kanske till och med oskyldiga. Men de döljer en kolonial underton. En välvillig pekpinnighet. Många museer runt om i världen lever i en bräcklig tillvaro med futtiga finansiella medel och en oförstående statsmakt. De är inte de starka självständiga institutioner som man skulle önska att de var. En del av dem måste också balansera i ett känsligt politiskt klimat. Skulle en institution som står upp för den västerländska versionen av demokrati, social rättvisa och global jämlikhet ha möjlighet att bedriva verksamhet i Saudiarabien, Kina, Venezuela eller Zimbabwe?

Den nya definitionen av vad ett museum är skulle mycket påtagligt riskera att en stor del av Icoms nuvarande medlemmar och önskade framtida medlemmar inte kan delta i det viktiga samarbetet mellan världens museer. Det är inte en inkluderande, utan tvärtom en starkt exkluderande, definition.

Därtill tar den nya definitionen inte upp elefanten i rummet – hur ska de stora och resursstarka västerländska museerna handskas med de ökande kraven på att mängder av större och mindre objekt lämnas tillbaka till de länder eller folkgrupper varifrån de stulits eller köpts under orättvisa omständigheter? Den nya definitionen är inte ens en kompromiss när det gäller detta utan tycks snarare vara ett försök att med fina ord bevara den orättvisa som finns i museernas innehav.

Det kan mycket väl vara så att Icom behöver en ny definition av vad ett museum är men det aktuella förslaget bör förkastas. Svenska Icom måste ta hand om denna diskussion bättre.

Peter Ekström är en del av Kulturdelens redaktion

 

 

 

 

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree