Hem » Debatt » När bina tystnar dör vi

När bina tystnar dör vi

Extinction Rebellion genomförde den 22 maj en aktion i centrala Örebro med anledning av den Biologiska Mångfaldens dag. Gruppen stoppade vid två tillfällen trafiken på Trädgårdsgatan och höll tal på Stortorget.

Vi i Extinction Rebellion är livrädda. Vi är rädda för vår framtid. För våra barn och barnbarns framtid. För andra människor på andra ställen på jorden som just nu drabbas av klimatförändringar i med dödligt resultat.

Idag (den 22 maj) är den Biologiska Mångfaldens dag. Det är biologisk mångfald (alltså en stor rikedom på olika arter) som gör ekosystem starka. Ekosystem är naturliga system där alla arter hänger ihop med varandra och har olika funktioner. Försvinner en art påverkar det alla andra arter och rubbar balansen i ekosystemet. När allt fler arter utrotas blir systemet mer sårbart vilket kan leda till ekosystemkollaps. Enligt en FN-rapport från 2019 hotas en miljon djur- och växtarter av utrotning. Det är uppskattningsvis en femtedel av alla arter som finns på jorden. Enligt många forskare tyder det på att vi befinner oss i början av ett sjätte massutdöende.

Bin och andra pollinerare är särskilt viktiga för vår överlevnad. Pollinatörer är navet i ekosystemet som får allt att gå runt. De är länken mellan växter, fåglar och däggdjur. Ungefär en tredjedel av maten vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. I Sverige finns det ca 270 olika arter vilda bin varav en tredjedel är rödlistade. Det innebär att arten markant minskar i antal och riskerar att försvinna helt i framtiden. Varför dör bin?

Matbrist

Dagens jordbrukslandskap blir mer och mer enformigt och storskaligt. Där det förr fanns slåtterängar täcks stora ytor idag av skogsplanteringar eller åkrar. Med mindre mångfald av blommor och mer monokultur får bina det allt svårare att finna mat.

Habitatförstörelse

Vildbin har svårt att hitta någonstans att bo. När ängsmarker växer igen försvinner både mat och habitat för vissa bin. Andra får det svårt när skogen, som resultat av det moderna skogsbruket, rensas på gamla, döda träd vilket är en viktig boplats för bin.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan försvaga och döda bin. Bekämpningsmedel används i allt större grad inom jordbruket. Även andra gifter och kemikalier finns i omlopp i ekosystemet till följd av människans påverkan. De finns i vår vardag i t.ex. plast, läkemedel och tillsatser i hygienprodukter och livsmedel.

Klimatförändringar

I takt med att vi bränner fossila bränslen skapar vi ett oförutsägbart klimat. Bin är sårbara för stora svängningar i temperaturen. Det räcker med ett event av extremtemperatur som är över det som en population klarar av för att en stor andel av den populationen ska försvinna. Som individ är det svårt att påverka artdöd och klimatkris. Men vi står inte ensamma. Tillsammans kan vi ifrågasätta det system som leder till artdöd och klimatkollaps.

JOIN THE REBELLION!

MAIL: xrorebro@gmail.com FACEBOOK och Instagram: @XROrebro

HEMSIDA: https://www.extinctionrebellion.se/

Extinction Rebellion Örebro

PS. Extinction Rebellion är en global rörelse som använder fredlig civil olydnad för att sätta press på makthavare att ta klimathotet på allvar.

 

 

 

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree