Hem » Krönika » Sandby borg – platsen för en glömd massaker

Sandby borg – platsen för en glömd massaker

På den öländska östkusten med utblick över havet ligger vad som beskrivs som en av Ölands vackraste fornborgar; Sandby borg. Idag syns inte så mycket mer än en till stora delar raserad mur över markytan, men under den finns minnena av vad som en gång hände här.

Det hela började 2010 när Andreas Viberg, doktorand vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, skulle utföra geofysiska undersökningar inom borgens område. Ganska snart upptäckte han gropar som kunde tolkas som försök till plundring av vad som än kunde finnas under gräsytan. Dessa rapporterades till Länsstyrelsen i Kalmar och ett år senare inleddes utgrävningar för att rädda det som förhoppningsvis fanns kvar.

Det är ingen vild gissning att de arkeologer som gjorde fältarbetet var oförberedda på vad som komma skulle. Man fann grunder efter hus, precis som förväntat, och man fann smyckegömmor innehållande exklusiva reliefspännen; guldspännen som en gång burits på dräkterna av kvinnor av hög rang. Det speciella här är att i vart och ett av de i dagsläget utgrävda husen, så var spännena och övriga smycken, ringar och glaspärlor gömda i hörnet till höger om det som en gång hade varit husens ytterdörrar. Just reliefspännena var unika, aldrig förr hade de påträffats i en så tydlig kontext i Skandinavien, och det beslutades att den arkeologiska undersökningen skulle utvidgas. I det hus som kom att kallas Hus 40 påträffades inte bara det största smyckegömman, här påträffades också de första mänskliga kvarlevorna. Allt eftersom arbetet fortskred så hittades fler orörda skelett, och till slut hade man i detta enda hus påträffat kvarlevorna av totalt åtta individer varav ett var ett mindre barn. Allt tydde på att personerna dött en våldsam död och att ingen efter deras död gjort något för att ta hand om kropparna. 2014 utforskade man Hus 52, där ytterligare skelettdelar påträffades, bland annat av en äldre man som slagits ihjäl och landat i en brinnande eldstad. Allt eftersom arbetet fortskred under 2010-talet så har allt fler kvarlevor av människor påträffats, och 2018 uppgick dessa obegravda till 26 personer, barn, ungdomar och vuxna. Men endast fragment av en enda kvinna har påträffats. En av de många frågorna kring Sandby borg är var alla de kvinnor som måste ha funnits där en sommardag i slutet av 400-talet tog vägen. Fördes de bort från borgen eller kommer arkeologerna att hitta även deras kvarlevor när arbetet av borgen som i dagsläget bara är utgrävd till knappt 10 % fortsätter? Vilka var det som dog, och vilka var det som utdelade det dödliga våldet? Varför? Och varför kom aldrig någon tillbaka för att begrava de döda?

Historien om Sandby borg är en spännande och fantasieggande historia, och för den som är intresserad av händelsen som inspirerat boken Odins Eld av Elvira Birgitta Holm rekommenderas dokumentären Massakern i romarrikets skugga på SVT Play, tillgänglig till den 23 november 2022. Det går också att följa arbetet med Sandby borg via Facebook eller via sandbyborg.se

Camilla Johansson

 

Källa: Sandby borg – ett fruset ögonblick under folkvandringstid av Helena Victor

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree