Hem » Sökresultat för om konst peter ekström

Om konst 4: Att vara professionell

Vem som helst kan kalla sig konstnär, bildkonstnär eller det otympligare bild- och formkonstnär. De är inga skyddade yrkesbeteckningar. Att kalla sig för bildkonstnär förpliktar inte till någonting. Det finns ingen statistik på området men kanske är det 10-15000 personer i Sverige som kallar sig bildkonstnärer med någon typ av seriöst anspråk. En del av […]

Konsthistoriedebatt: Stipulativ eller inte stipulativ – det är frågan

Att beskriva konsthistorien hänger naturligtvis samman med vilken syn vi har på konst. Konsthistoria omfattar inte sådant som vi inte anser vara konst. Men med det sagt finns ändå många möjligheter kvar. Konsthistoria kan berättas på en mängd olika sätt och utifrån olika synvinklar. Lars Vilks förordar att ”konsthistoriens grundprincip borde vara en historia om […]

Konsthistoriedebatt: I vanlig ordning

Inlägg 1876 på www.vilks net De debattutbyten jag har haft med Peter Ekström säger nog inte så mycket. Medan min ambition är att beskriva konstvärlden (vad är det som gäller?) intar Ekström en mera stipulerande hållning (att det inte borde vara så och så). I frågan vad gäller just nu i konstvärlden kan man näppeligen […]

Konsthistoriedebatt: En kommentar till Ekström

Inlägg nr 1875 på www.vilks.net Min lilla diskussion med Peter Ekström  har fortsatt. Han skriver bland annat: ”’Det ömmande problemet är att konst i västerländsk mening är en västerländsk uppfinning.’, skriver Lars Vilks. Detta runda resonemang är i och för sig sant men knappast någon varken acceptabel eller intressant slutpunkt.” Problemet här är att konst […]

Om konst 3: Personligt och privat

Författare gör det. Skådespelare gör det. Musiker gör det. Nästan alla som är kulturskapare gör det. Det vill säga använder sig av sina egna erfarenheter och sin personlighet som en utgångspunkt i sitt skapande. Också bildkonstnärer gör det naturligtvis. Filmregissören Ingmar Bergman (1918-2007) gjorde det. Resultatet blev en mängd filmer, teaterföreställningar och böcker som är […]

Om konst 2: Konstnärligt skapande, en skiss

Ibland ställs frågan ”Vad är konst?” Svaret är mycket enkelt – vad som helst kan vara konst och vem som helst kan kalla sig konstnär. Det är ett enkelt konstaterande och den konstnärliga skapandeprocessen är ibland också enkel. Men kanske är frågan felställd. Om allt kan vara konst kan det vara viktigare att fråga vilken […]

Konsthistoriedebatt: Konsthistorien är ett stycke teater

Min text Konst föder konst handlar om konsthistoria och är tänkt att bli den första i en svit texter om konst. Kanske kan de läsas av konstskolestuderande. Litteratur som vänder sig till dem är rätt sällsynt. Lars Vilks, som själv har gjort ett försök i denna genre tillsammans med Martin Schibli (Hur man blir samtidskonstnär […]

Utställning: Särlingskonst i Köping

Men nu finns chansen att se dessa unika bilder. Hela sommaren visas de på det charmiga lilla museet i Köping. Ja, nästan ända fram till december. En liten utställning som ger ett fragment av en stor och mystisk föreställningsvärld. Utställningen är anspråkslös men Karl Johan Lindholm var allt annat än detta

Konsthistoriedebatt: Konst och konsthistoria

Inlägg nr 1872 på www.vilks.net Peter Ekström skriver om konst och konsthistoria i Kulturdelen. Detta ämne är tämligen marginellt i dagens konstvärld eftersom den huvudsakligen är engagerad i en aldrig sinande produktion och framför allt att ge uttryck åt politiska ambitioner. Så sannerligen är det motiverat att lufta ämnet. Ekströms text har dock en hel […]

Om konst 1: Konst föder konst, konsthistoria

All konst tillhör konsthistorien. Detta är ett kontroversiellt påstående men kanske inte på det sätt som du först tänker dig. Om vi antar att vi är överens om vad konst är, så är egentligen påståendet inte så märkvärdigt. I samma ögonblick som ett konstverk blir till har det lämnat nuet och gått in i förflutenheten. […]

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree