Hem » Bokhyllan, Recension, Skönlitteratur » Roman: Melancolia

Roman: Melancolia

Mircea Cartarescu

Melancolia

Översättning av Inger Johansson

Albert Bonniers förlag. 208 sidor. Utkommen.

 

Mircea Cartarescu (1956) växte upp i fattigkvarteren i sovjetsamhällets Rumänien, och har sedan debuten 1983 etablerat sig som en av Rumäniens mest framstående författare. Hans prosa är högst postmodern och förutom romaner skriver han även poesi, essäer och krönikor. Har har även undervisat vid Bukarest universitet i litteratur. Han verk har översatts till ett tjugotals språk och han introducerades för de svenska läsarna med romanen Nostalgia 2002. 1989 belönades han med Rumänska akademins pris och 2018 tilldelades Cartarescu Thomas Mann-priset. Han har flera år varit Nobelpristippad

Cartarescu nämner själv Franz Kafka som en inspirationskälla, och det är enkelt att se drag av magisk realism och expressionism i författarens verk, men även surrealistiska drag. Men framför allt är hans verk postmoderna.

Föreliggande bok består av en prolog, tre kapitel och en epilog. De fem delarna är ganska olika, men har en gemensam melankolisk tematik.

I prologen, ”Dansen”, målar Cartarescu upp surrealistiska bilderna med orden, bilder som består av svårgenomträngliga symboler, vilka kanske inte ska tolkas på ett givet sätt men som ofrånkomligen tolkas av sin läsare efter hennes associationer. Läsaren är högst medskapande i Cartarescus bok.

Vi får följa en berättare som finner ett slott på en ö, som han också beträder. Väl inne i slottet finner berättaren sig modslunken och letar efter en utgång, en utgång som en väktare vaktar. De två hamnar i konflikt och väktaren förvägrar berättaren att lämna. Samtidigt som detta framstår väktaren vara en spegelbild av berättaren, som om berättaren håller kvar sig själv.

Även om texten är så beroende av sin läsares tolkning så får det anses godtagbart att säga att boken / prologen handlar om hur berättaren metaforiskt kämpar mot en depression. Väktaren är hjärnspökena som håller jaget kvar i den melankoliska tillståndet.

Stilen är barockt svulstig med tunga, informationstäta meningar. Stora delar av texten består också av glidningar: Det berättas om något men så plötsligt glider texten in på ett sidospår. Men oftast hittar den tillbaka igen.

I det första kapitlet, ”Broarna”, får vi följa en pojke som blir lämnad av sin mamma i deras lägenhet och allt han kan förmå sig att göra är att iaktta den slitna lägenheten och alla dess attiraljer. I samband med att moder försvinner blir hela världen avfolkad. I sin ensamhet faller pojken ned i en depression och försvinner bort i den. Pojken projicerar även sina känslor av ensamhet i sin uppfattning av lägenheten. Det går alltså tala om expressionism i detta textavsnitt. Surrealistiskt klättrar pojken upp på en ljusbåge och går över till en intilliggande fabrik och finner där en fadersfigur i en staty. I magisk realistisk stil vecklar berättelsen ut sig väldigt drömskt och det sägs att ”När han drömde levde han. Vad var det för skillnad?”

I nästkommande kapitel, ”Rävarna”, följer vi återigen barn, denna gång två syskon, vars föräldrar är som främlingar inför barnen. Det melankoliska blandas ut med en tematik om syskonkärlek. Texten har ett barnperspektiv, vilket fungerar då prosans fantasi matchar barnets. Även denna text utvecklar sig drömskt, men mer expressionistiskt klaustrofobiskt, mardrömslikt. Texten rör sig likt i en labyrint; den navigerar sig fram, slår in på ett spår för att sedan vända till ett annat.

”Skinnen”, det sista kapitlet, som är mer surrealistiskt, handlar om en ensam pojke, ”kanske den ensammaste människan på jorden”, och som ”var övergiven till och med av sig själv”. Han känner sig ensam i andras närvaro och försvinner så pass in i böcker att tillvaron runtomkring upphör att betyda något. I centrum står en tematik om alienation där pojken känner inte igen sig i det samhälle, den värld han lever i. Ingenting säger honom riktigt något. De vuxna är som svekfulla ormar, de ömsar skinn i takt med att de förändras. Men, så träffar pojken en flicka, som till en början är främmande för honom men sakta löses bländverket upp, åtminstone något. Texten fokuserar uppväxtens kval och ånger och omväxling av karaktär. Och snart börjar pojken växa ur sig själv.

Enligt kafkaeskt manér heter det, i epilogen ”Fängelset”, att ”någon gång måste jag ha begått ett förfärligt, oförlåtligt brott, eftersom jag efter en dom som jag inte längre minns, sattes i detta högriskfängelse”. Depressionen bygger upp en fängelse som håller kvar berättarjaget. Cartarescu ger uttryck för en känsla av att vara fångad i en själv, i en egna kropp och sinne.

Melancolia är en bra bok. Men den kräver en läsare som sannerligen uppskattar postmodern litteratur, samtidigt som det visserligen går hitta drag av andra litterära impulser. Förutom att vara väldigt informationsspäckade meningar, är de också ofta väldigt långa, vilket kan förvirra en om man inte läser långsamt och ordnat. Men prosan är inte bara informationstung, den är lyrisk och målande också. Resultatet blir att den surrealistiska, magiska och förfrämmande tematiken framhävs. Men frågan är om inte effekten mattas av genom textens längd.

Berättelserna rör sig framåt, men de cirkulerar också kring ämnet depression utan att riktigt expandera det på längden. Man kan tala om boken som en meditation, där tematiken upprepas för att så fördjupas på bredden.

Men som sagt,  Melancolia är en bra bok, såtillvida man uppskattar det postmoderna.

Isak Adolfsson

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree