Hem » Bokhyllan, Facklitteratur, Recension » Filosofi: Moral

Filosofi: Moral

Hanno Sauer

Moral – Uppfinnandet av gott och ont

Översättning av Joachim Retzlaff

Daidalos. 397 sidor. Utkommen.

 

Det är lätt att blanda ihop moral och etik. Det första är föreställningar om rätt och fel, medan det andra är läran om detsamma. Föreliggande bok berör dessa moraliska föreställningar och hur de förändrats över tid. Boken ”skisserar mänsklighetens fundamentala transformationer, från våra tidigaste, ännu inte mänskliga förfäder i Östafrika till de senaste konflikterna om identitet, ojämlikhet, förtryck och tolkningsföreträdet över samtiden, vilka utkämpas på nätet och i den moderna världens metropoler”.

Bokens författare, Hanno Sauer, är verksam vid universitetet i Utrecht och har tidigare skrivit om moralpsykologi, metaetik och politisk filosofi. Boken har i Sauers hemland Tyskland varit nominerad till tyska fackbokpriset 2023.

När Sauer ska försöka klarlägga hur moraliska uppfattningar har förändrats över tid, går han – såklart – till historien. Ändå ägnar han sig inte åt historievetenskap. Några årtal är inte i centrum, liksom inga aktörer är det. Istället målar han med en bred pensel och synar strukturer. Han jobbar med plausibla scenarion, som han väljer att kalla det.

Moral är något som kommer utifrån, enligt Sauer. Den är materialistisk, för att använda ett etisk begrepp. Den uppstår för 5 miljoner år sedan på gruppnivå för att kunna samarbeta, med följden av ett tydligt vi / dem. Sauers odyssé slutar i vår tid där gruppidentifikation fortfarande är viktigt och där uteslutningar och avgränsningar gentemot andra är viktiga; identitetskonflikter är centrala.

Det är lätt att se vad Sauer vill göra: Att ta ett helhetsgrepp kring moralens historia genom att närma sig den från flera håll samtidigt. Helt riktigt använder han sig av en rad vetenskapliga studier som referenser för sin tes – att altruism och samarbete är moralens grund. Men frågan är om inte alla dessa studier och referenser skymmer vad han vill åstadkomma. Ibland känns det som om texten befinner sig långt ifrån vad en till en början utgav sig för att undersöka. Det ger intrycket att texten inte riktigt rör sig framåt. Kanske att Sauer greppar efter för mycket genom sitt helhetsgrepp?

Som sagt ovan, ibland känns det som om texten har svårt att hålla den röda tråden tydlig. I kapitel två, som handlar om moralens utveckling för en halv miljon år sedan, så talar Sauer till en början om hur människan genom evolution har domesticerat sig själv; människorasen tjänade på att ha fogliga och mer harmonierade medlemmar. Men ganska snart görs en lång utläggning om bestraffning. Till en början är det tydligt kopplat till domesticeringen, men tydligheten avtar och texten handlar mer om bestraffning rent generellt. Vid kapitlets slut är det svårt för Sauer att knyta ihop säcken. Desto svårare är det att se hur bestraffning och allt däromkring hänger ihop med utvecklandet av moral för just en halv miljon år sedan, även om det utifrån kan verka tydligt.

Samma sak gäller det tredje kapitlet som ska avhandla moraliska rester som är 50000 år gamla. Kapitlet berör mest hur människan har en kultur och hur hon i den täcker upp sina evolutionära brister. Men lite sägs hur detta hänger samman med våra föreställningar om rätt och fel, gott och ont.

Men, när texten lämnar den förhistoriska tiden händer något: Texten blir mer strömlinjeformad och mer faktisk. Sauer börjar skriva om uppkomsten om de tidiga civilisationerna och den i samband med det uppkomna ojämlikhet. Sauers ansats om ett helhetsgrepp fungerar bättre nu och han lyckas skriva fram ojämlikhetens genealogi relativt tydligt. För texten är mer handgriplig nu, vilket förmodligen beror på att de skildrade ligger närmare i tid och är mer konkret. Det ger texten en tydligare röd tråd och utläggningarna och referenserna är inte längre samma långskott.

Härifrån tar alltså texten en vändning, och det till det bättre. Texten framstår som pedagogisk, lätt att följa och rik på relevanta exempel från tidigare forskning och historia. De anekdoter som ges kompletterar den historiska bild som Sauer målar upp. Han fortsätter att måla med breda penslar och det fungerar. Trots att tidigmodern och modern historia är full på händelser under kort tid, lyckas Sauer ge den helhetsbild han är ute efter. Sambandet mellan samhällsutvecklingen och förändringar i moralen blir tydligt.

Sauer blir kanske mest intressant när han talar om framtidens moral. Det heter – bland annat – att ”det motsägelsefulla dubbla löftet om frihet och jämlikhet som det moderna samhället avlagt har inte infriats.” Men detta dubbla löfte är inget nytt, även om det irriterar och skapar osämja. Historien har tidigare sett detta problem. Vad som däremot är nytt är klimatkrisen och den ökade globaliseringen, vilket kräver att vi tar ett nytt tag om moralen, samtidigt som mycket av vad som krävs av oss redan finns där, altruism och samarbetsförmåga.

Boken är något ojämn, den reder sig längs vägen. Men en övergripande invändning är språket. Det är klumpigt. Det är tungt. Det är fylld med onödigt tillkrånglade svåra ord. Det flyter inte på enkelt när man läser.

Men som sagt, boken reder sig och utvecklas till en glädjefullt och undervisande läsning, som inte skriver läsaren på näsan. Det tar bara ett tag.

Isak Adolfsson

 

Share

Lämna ett svar

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2024 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree