Hem » Debatt

Jag är Charlie Hebdo!

Rätten till satir och den fria tanken är okränkbar oavsett de personliga, moraliska eller andra betänkligheter vi kan ha. Vi måste komma ihåg detta innan vi fördömer eller avfärdar det som inte passar våra personliga åsikter. Därför är de mordiska illdåden mot Charlie Hebdos redaktion så fruktansvärda. Det är en attack på oss alla – […]

Kulturtidskriftstödet: Det ser mörkt ut

Följande uttalande har inkommit från tidskriften Paletten Den borgerliga alliansen med dess företrädare i kulturutskottet Per Bill (M), Cecilia Magnusson (M), Saila Quicklund (M), Per Lodenius (C), Gustaf Hoffstedt (M) och Bengt Eliasson (FP) och Lars-Axel Nordell (KD) gick i fredags in och detaljreviderade den kulturbudget som de med stöd av Sverigedemokraterna fick majoritet för […]

Kulturtidskriftstödet: Rädda kulturtidskrifterna!

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade version av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor. 2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp. Utan stödet är det stor risk att […]

Regionens kulturplan: Barns rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken

Peter Ekström vill ha tydliga svar på det rationella i att göra kultursatsningar på barn. Han tycker jag uttrycker mig vagt när jag skriver att ”…en professionell scenkonstföreställning öppnat för identifikation och förståelse för andra människor ,öppnat för att kunna se sig själv i ett större sammanhang”. Kanske Kulturrådet på sin hemsida (kur.se) och fliken […]

Samverkansmodellen: Hur värderas konsten i samhället?

Hur värderas de som arbetar med konst – och hur avspeglar det sig i deras levnadsvillkor? Begreppsverkstan i Göteborg har undersökt hur mycket som avsätts varje år till kultur – och hur många procent som hamnar hos dem som skapar kulturen. Stat, landsting och kommun satsar många miljarder varje år på kultur. Kulturdepartementet avsatte 2011 […]

Samverkansmodellen: Vart tar kulturpengarna vägen?

Som ett resultat av samverkansmodellen diskuteras de resurser som samhället har att fördela till kulturen. Här följer ett inlägg från Göteborg. Vi önskar få fler delar av Sverige belysta. Skicka gärna artiklar i detta ämne till oss. Kulturdelen – Konstnärerna är fruktansvärt underbetalda. För de verk man säljer skulle man behöva mer. De skulle behöva […]

Regionens kulturplan: Redovisa administrationen

Folkpartisten Börje Ström är en outtröttlig kulturpolitiker. Det ska han ha heder för. På grund av detta faktum framstår Folkpartiet som nästan det enda partiet i regionen som har en genomtänkt kulturpolitik. Detta betyder inte att han har rätt i allting. I sitt svar på mitt debattinlägg om Örebroregionens nya kulturplan intar han (ryggradsmässigt?) försvarsposition. […]

Regionens kulturplan: Ny helhetsbild av kulturlivet

En av de större kulturhändelserna på det offentliga kulturområdet de senaste åren är införandet av kultursamverkansmodellen samt regionala kulturplaner. Genom samverkansmodellen har kulturen förts upp på den politiska agendan på den regionala och kommunala nivån. Både politiker och tjänstemän har på ett mer aktivt sätt fått förhålla sig till de nationella kulturpolitiska målen och att […]

SD: Ett högerparti på kapitalets sida

Det finns några korn av bra idéer i Staffan Ekegrens artikel. Men den är också djupt problematisk. Den utgår både från en stereotyp bild av den vanlige SD-väljaren, och en generalisering av ”vanligt folk” eller ”arbetarklassen”. Arbetarklassen är inte, och har aldrig varit, en homogen grupp. Inom arbetarklassen finns i dag många invandrare och migrantarbetare […]

SD: Kaffe eller kratta?

Jag formulerade en liknande tanke som Staffan Ekegren för en tid sedan: Först var det rakade killar med hårda kängor och döda ögon. De som inte fått kärlek och som sökte identitet och revansch där den gjorde mest verkan. De som alltid finns för att samhället aldrig förmår att värna om alla sina barn. De […]

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2023 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree