Hem » Debatt

Samverkansmodellen krackelerar!

Regeringen måste ta ansvar för kultursamverkansmodellen och visa att man menar allvar med de nationella kulturpolitiska målen, skriver de nitton länsteatrarna i ett gemensamt uttalande från sitt höstmöte på Norrbottensteatern i Luleå den 11-13 november. ”Har regionaliseringen av kulturpolitik införts för att staten ska slippa stå för plågsamma besparingar och nedläggningar inom kulturen? Det ser […]

Regionens kulturplan: Styr kulturen!

Region Örebro län håller på att ta fram en ny kulturplan som ska gälla 2016-2019. För oss som arbetar inom den del av kultursektorn som delvis är offentligt finansierad och för alla de som tar del av kultur som är offentligt finansierad, är detta naturligtvis ett viktigt dokument. Tyvärr är det inte så bra som […]

Regionens kulturplan: Jag räds inte ordet kulturarv

Kultur är lika viktigt som vatten. Detta är en bild som vi inför ett kommunval i min hemkommun skrev in i Kumlacenterns handlingsprogram. Jag har många gånger återanvänt formuleringen sedan jag blev regionpolitiker. Min utgångspunkt är att kultur är viktigt och att politiken har ett ansvar för en kvalitativ och tillgänglig kultur i hela samhället. […]

Jag är Charlie Hebdo!

Rätten till satir och den fria tanken är okränkbar oavsett de personliga, moraliska eller andra betänkligheter vi kan ha. Vi måste komma ihåg detta innan vi fördömer eller avfärdar det som inte passar våra personliga åsikter. Därför är de mordiska illdåden mot Charlie Hebdos redaktion så fruktansvärda. Det är en attack på oss alla – […]

Kulturtidskriftstödet: Det ser mörkt ut

Följande uttalande har inkommit från tidskriften Paletten Den borgerliga alliansen med dess företrädare i kulturutskottet Per Bill (M), Cecilia Magnusson (M), Saila Quicklund (M), Per Lodenius (C), Gustaf Hoffstedt (M) och Bengt Eliasson (FP) och Lars-Axel Nordell (KD) gick i fredags in och detaljreviderade den kulturbudget som de med stöd av Sverigedemokraterna fick majoritet för […]

Kulturtidskriftstödet: Rädda kulturtidskrifterna!

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade version av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor. 2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp. Utan stödet är det stor risk att […]

Regionens kulturplan: Barns rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken

Peter Ekström vill ha tydliga svar på det rationella i att göra kultursatsningar på barn. Han tycker jag uttrycker mig vagt när jag skriver att ”…en professionell scenkonstföreställning öppnat för identifikation och förståelse för andra människor ,öppnat för att kunna se sig själv i ett större sammanhang”. Kanske Kulturrådet på sin hemsida (kur.se) och fliken […]

Samverkansmodellen: Hur värderas konsten i samhället?

Hur värderas de som arbetar med konst – och hur avspeglar det sig i deras levnadsvillkor? Begreppsverkstan i Göteborg har undersökt hur mycket som avsätts varje år till kultur – och hur många procent som hamnar hos dem som skapar kulturen. Stat, landsting och kommun satsar många miljarder varje år på kultur. Kulturdepartementet avsatte 2011 […]

Samverkansmodellen: Vart tar kulturpengarna vägen?

Som ett resultat av samverkansmodellen diskuteras de resurser som samhället har att fördela till kulturen. Här följer ett inlägg från Göteborg. Vi önskar få fler delar av Sverige belysta. Skicka gärna artiklar i detta ämne till oss. Kulturdelen – Konstnärerna är fruktansvärt underbetalda. För de verk man säljer skulle man behöva mer. De skulle behöva […]

Regionens kulturplan: Redovisa administrationen

Folkpartisten Börje Ström är en outtröttlig kulturpolitiker. Det ska han ha heder för. På grund av detta faktum framstår Folkpartiet som nästan det enda partiet i regionen som har en genomtänkt kulturpolitik. Detta betyder inte att han har rätt i allting. I sitt svar på mitt debattinlägg om Örebroregionens nya kulturplan intar han (ryggradsmässigt?) försvarsposition. […]

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

 • En viss oro

  En viss oro förmärks   Huvudsaken läggs åt sidan Sånt […]

  Share
 • Att lyckas

  Att lyckas Jämföras   Bra och dåligt   Mittemellan Är […]

  Share
 • Lådan

  Jag är född i en trädstam   Av brädorna snickrar […]

  Share

Kulturbloggen

© 2019 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree