Historia: Ulla Winblad – liv och legend

Om Bellmans Ulla Winblad och vådan av att iscensätta sig själv – populärhistoria av bästa slag

Historia: Vikingatidens Vagga

I Vikingatidens Vagga går författaren pedagogiskt och engagerat igenom olika aspekter både av den vendeltida krigarkulturen, konsten, kulturen och människornas plats i både deras samtid och trosuppfattning.

Historia: Tyrannens Tid – om Sverige under Karl XII

Därför är det skönt att I Tyrannens Tid – Sverige under Karl XII inte primärt handlar om just krigarkungen. Här får vi i stället möta det land och i flera fall de individer som drabbades av ”Carolus”, som han kallade sig själv, och hans regeringsperiod.

Essäer: Märkligt väder

Konst är ingen akademisk fråga. Konst handlar om nödutgångar och oväntade händelser, saker som dyker upp och försvinner i det obehagliga tomrummet efter en människa.

Politik: Socialismens själ

Av förlaget kallas boken för ”självhjälpslitteratur” för den vänstersinnade.

Kulturpolitik: Hur fri är konsten? Den nya kulturstriden och liberalismens kris

Hans skiss beskriver ett samhälle där konstnärlig frihet håller på att bli något försumbart då människors behov av att ”må bra” hamnar i centrum.

Historia: Valkyria – Vikingatidens Kvinnor

Är man intresserad av vikingatiden, oavsett vilken könstillhörighet man själv har, bör man läsa Valkyria, Vikingatidens Kvinnor för att få en mer fullständig bild av den tid som ligger precis i utkanten av de skriftliga källorna, och som lockat till så många dramatiseringar

Bok: Börje Fredriksson, saxofonist av Stefan Wistrand

Revival för Börje Fredriksson

Biografi: Den tidlöse resenären

Vi får följa Rilke i hur han uppfostras i flickkläder och sedan sätts i militärskola, som han vantrivs i men som han tidvis blev permitterad ifrån på grund av diverse sjukdomar, hur hans osäkerhet inför andra människor leder till en fascination för de bestående tingen.

Filosofi: Om revolutionen

Arendt studerar först hur revolutioner har utvecklats genom historien och vad som konstituerar dem. Därefter gör hon en djupdykning av de två ovannämnda revolutionerna och ställer dem mot varandra samtidigt som hon försöker förstå dem utifrån sig själva.

Okonstmuseet

 • Veikko Aaltona – hötorgskonstens kung

  Äntligen! Långt efter att jag egentligen slutat samla på okonst […]

  Share
 • Merchandise

  Merchandise är ett engelskt ord som rätt och slätt betyder […]

  Share
 • Troféer och priser

  Troféer och priser har funnits länge. De är symboler för […]

  Share
 • Mat

  Alla livsmedel används inte till att äta. Det finns mat […]

  Share
 • Djurdelar

  Det förekommer djurdelar inom konsten. Det är inte bara Damien […]

  Share

Blå Kalender

Kulturbloggen

© 2022 Kulturdelen. All Rights Reserved. Logga in - Designed, developed and maintained by TypeTree